Kædeansvar på byggepladsen

En række kommuner har indført arbejdsklausuler i deres kontrakter med hovedentreprenører, der indebærer et såkaldt kædeansvar. Kædeansvar betyder groft sagt, at hovedentreprenøren hæfter for, at ansatte hos en selvstændig underentreprenør modtager overenskomstmæssig løn.

Foto: Kasper Palsnov
Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Få et Digital Plus-abonnement og lyt videre med det samme.

Skift abonnement

Med Digital Plus kan du lytte til artikler. Du får adgang med det samme.

For at sikre, at ansatte hos udenlandske underentreprenører i videst muligt omfang udfører arbejde på overenskomstmæssige vilkår, indeholder den gældende Bygge- og Anlægsoverenskomst en ret til, at 3F kan kræve et såkaldt 48-timersmøde, hvor underentreprenøren skal bevise, at overenskomstens bestemmelser overholdes, og hvis underentreprenøren ikke er overenskomstdækket, kan 3F stille krav om, at underentreprenøren lader sig omfatte af overenskomsten.

Som et led i overenskomstfornyelsen den 2. marts 2014 har Dansk Byggeri og 3F aftalt særlige regler, der indebærer, at hovedentreprenøren kan pålægges at betale en bod til 3F i en situation, hvor en underentreprenør overtræder overenskomsten og der foreligger omgåelse.

Omgåelse vil efter overenskomsten f.eks. kunne foreligge, hvis en entreprisekontrakts økonomiske vilkår betyder, at en overenskomstdækket underentreprenør reelt ikke kan betale sine ansatte overenskomstmæssig løn. Hvis en entreprisekontrakt eksempelvis indeholder økonomiske vilkår, der betyder, at underentreprenøren maksimalt kan betale sine ansatte en timeløn på 80 kr., og den overenskomstmæssige løn er 125 kr., vil dette kunne udgøre et brud på overenskomsten, og 3F vil kunne rejse krav over for hovedentreprenøren.

Det vil ligeledes kunne være omgåelse, hvis en underentreprenør gentagne gange begår grove overenskomstbrud, og hovedentreprenøren uanset dette fortsat indgår kontrakter med underentreprenøren. I denne situation kan hovedentreprenøren ifalde ansvar, hvis denne ikke har medvirket til at sikre, at overenskomsten blev overholdt.

Det er normalt Arbejdsretten, der tager stilling til, om der er grundlag for at fastsætte en bod for et overenskomstbrud. 3F og Dansk Byggeri har som led i fornyelsen af overenskomsten dog aftalt, at det er en faglig voldgift, der tager stilling til, hvorvidt der er sket omgåelse, og om der er grundlag for et bodsansvar, og herefter fastlægger størrelsen af en sådan bod.

Såfremt de nye regler vedtages ved en urafstemning af medlemmerne i 3F, vil de have virkning fra 1. marts 2014.

3F har fokus på, at udenlandske medarbejdere udfører arbejde i Danmark på overenskomstmæssige vilkår, og det må derfor forventes, at 3F på baggrund af de nye regler vil intensivere kontrollen, om ansatte hos udenlandske underleverandører aflønnes under det overenskomstmæssige niveau.