Juridisk slagsbror

Advokat Christian Harlang er atter i centrum. Han repræsenterer den ene af de to stridende ejerfamilier bag den kriseramte gasbeton-producent H+H International.

Christian Harlang går aldrig af vejen for et juridisk slagsmål, hvilket ofte har bragt ham langt frem i nyhedsstrømmen. Blandt andet har han repræsenteret 700 tvangsforflyttede Thule-boere, en 60-årig invalid kvinde i kamp med Den Sociale Ankestyrelse, og borgere der vil beskytte grundloven mod Maastricht-traktaten. Fold sammen
Læs mere
Foto: Jeanne Kornum
Hvis gasbeton lyder kedeligt, så er det, fordi du ikke kender H+H International. Den kriseramte og stærkt forgældede gasbeton-producent har de sidste mange år dannet rammen om et voldsomt familieopgør mellem to stridende grene af familien bag den børsnoterede virksomhed.

Familiestriden ser nu ud til at kulminere midt i ren eksistenskamp for virksomheden, der reelt er blevet sat til salg. Centralt placeret i den strid står advokat Christian Harlang. Han repræsenterer enkefru Plums Støttefond, der sidder på lige under halvdelen af de bestemmende A-aktier i H+H International.

Familiestriden er langvarig, kulørt og opsigtsvækkende, og ingen af delene er ukendte komponenter i en Christian Harlang-sag.

Kulørt og sprængfarligt
Den kontroversielle advokat går aldrig af vejen for et godt juridisk slagsmål, hvilket ofte har bragt ham i avisernes overskrifter. Den omstridte advokat har blandt andet repræsenteret 700 tvangsforflyttede Thule-boere, en 60-årig invalid kvinde i kamp med Den Sociale Ankestyrelse, og borgere der vil beskytte grundloven mod Maastricht-traktaten. Senest vakte det opsigt, da han i 2005 repræsenterede 24 danskere, der stævnede daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen for grundlovsbrud i forbindelse med Danmarks deltagelse i Irak-krigen. En sag som netop nu er på vej i Højesteret.

De mange store tunge sager betyder blandt andet, at Christian Harlang – bortset fra statens advokat, Kammeradvokaten – er den danske advokat, der har ført flest sager ved Højesteret. Men det er ikke kun de store politisk sprængfarlige sager, der fylder i avisarkiverne med Christian Harlang. De kulørte erhvervssager er også en del af advokatens virkefelt. Blandt andet har han repræsenteret den kontroversielle byggematador Bøje Nielsen, været involveret i sagen om magten over Danmarks femtestørste gods, Gisselfeld, samt spillet en rolle i den årelange arvestrid mellem arvingerne til rederiet Lauritzen.

Samt altså også H+H International, hvor han i 1992 blev sat ind i betyrelsen i gasbetonproducenten af Lis Plum. Hun gjorde inden sin død gjorde Christian Harlang til livvarig direktør for Enkefru Plums Støttfond, der sidder på 48 procent af de bestemmende A-aktier i H+H. I mange år har Christian Harlang kæmpet for et salg af virksomheden, hvilket er stødt på voldsom modstand fra den anden del af ejerfamilien repræsenteret ved Kresten Andersen Bergsøe.

Retfærdighed og kredit
Mange af Christians Harlangs sager har været omstridte, og det samme gør sig også gældende om hans egen person.

Meningerne om den kendte advokat er mildest tal delte. Hans venner fremstiller ham som en idealistisk advokat, der gerne fører de store principielle sager. Gerne som de svages beskytter mod magten og uden smålig skelen til timelønnen.

»Det er en balancegang mellem retfærdigheden og hensynet til kassekreditten,« har han selv fortalt om virkeligheden i advokatfirmaet Christian Harlang, der også tager sig af almindelige sager inden for arbejdsret, arveret, fondsret og selskabsret.

Modstanderne og fjenderne har en noget anden opfattelse af Christian Harlang. De tøver ikke med at fremstille Christian Harlang som en kværulantisk, overdrevent medieglad og sløset advokat.

Hvilken karakteristik af Christian Harlang, der er mest dækkende, vil vi her være usagt. Men sikkert er det, at Christian Harlang i sjælden grad har en evne til at skille vandene og kaste sig ud i store opsigtsvækkende sager.

Privat bor Christian Harlang sammen med hustruen Bente Meyer i Klampenborg sammen med parrets to børn. Derfra cykler han hver dag de 12 kilometer ind til advokatkontoret på Kongens Nytorv.