Ja tak til tilbud – men nej tak til tvungen motion i arbejdstiden

Vibeke Skytte er direktør i interesseorganisationen Lederne Fold sammen
Læs mere
Foto: Scanpix Danmark

Selv om vores arbejds- og privatliv efterhånden smelter mere og mere sammen, er der stadig grænser for, hvor meget vi mener, at vores arbejdsplads skal blande sig i vores privatliv. Samtidig koster mange og lange sygemeldinger, stress og manglende energi virksomhederne dyrt, og vores psykiske og fysiske sundhed er afgørende for vores produktivitet. Sådan lyder nogle af konklusionerne i en ny undersøgelse foretaget af pensionsselskabet PFA baseret på screeninger af omkring 13.500 personer i perioden 2014-2017.

Rigtig mange virksomheder har fokus på sundhed og tilbyder blandt andet gode kantine- og frugtordninger, og derudover er der stort set ikke en virksomhed, som ikke giver mulighed for en eller anden form for motion til de ansatte. Men der er stor forskel på, om tilbuddene foregår udenfor eller i arbejdstiden, og om det er frivilligt eller der er mødepligt.

Jeg er ikke bekendt med, hvor mange virksomheder der har mødepligt for deres medarbejdere i forhold til tilbud om motion, men jeg læste for nylig en artikel på Finans.dk om en virksomhed, der har indført obligatorisk motion for samtlige ansatte i arbejdstiden. To gange om ugen er der mødepligt i et motionscenter. Virksomhedens stifter har indført ordningen blandt andet som konsekvens af et højt sygefravær. På spørgsmålet, om direktøren ikke er bekymret for, at han med ordningen blander sig for meget i de ansattes privatliv, lyder svaret: »Vi ser det ikke som privatliv hos os. Det er en arbejdsopgave, ligesom det er en arbejdsopgave at tage telefonen. Vi bliver usunde herhjemme, og vi ser stress og psykiske lidelser stige. Alle målinger viser, at det bl.a. er fordi, vi ikke lever sundt nok. Derfor synes jeg, at det er det rigtige som arbejdsgiver at gå forrest.«

Jeg mener, at det er fuldstændig korrekt, at en leder skal gå forrest, men jeg er ikke enig i, at vi som ledelse hverken kan eller skal blande os så meget i medarbejdernes privatliv, at vi kan tvinge dem til at motionere i arbejdstiden. Jeg mener derimod, at vi skal tilbyde medarbejderne nogle gode ordninger, som det er svært at sige nej til, og hvor de får lysten til at dyrke motion, og gerne sammen med kolleger. Men at tvinge medarbejdere til motion – og endda i arbejdstiden – er for mig grænseoverskridende.

Medarbejdere vil gerne styrke deres helbred, hvilket PFA-undersøgelsen også viser. 93 procent af respondenterne ønsker at gøre en indsats, f.eks. ved vægttab eller ændret kost. Af dem, der ønsker at gøre en indsats, er det dog kun 37 procent, som rent faktisk gør noget ved det, og derfor kan initiativer fra virksomheden være afgørende for, at de reelt kommer i gang.

For nogen tid siden var jeg til et netværksmøde, hvor vi i en pause blev ledt hen til virksomhedens nyeste tiltag, et »motionsrum light«, hvor der var mulighed for at lave strækøvelser med bl.a. elastikker i ca. ti minutter. Virksomheden havde uddannet interne instruktører, som på skift brugte en times tid om ugen på at hjælpe kolleger med at træne. Det var frivilligt at deltage, alle kunne være med, og det frembragte kun et minimum af sved på panden, men havde alligevel, fik vi at vide, nyttig effekt til at nedbringe sygefravær. Det lignede absolut ved første øjekast et godt initiativ, som ud over at være sjovt kunne fungere som startskud til mere, hvis man som medarbejder gerne ville i gang med at styrke helbredet.

På min egen arbejdsplads er jeg blandt de medarbejdere, som frivilligt motionerer sammen med kolleger uden for arbejdstiden. Jeg har ingen direkte tal på eller viden om, hvorvidt det giver os mindre sygefravær, men jeg behøver ikke statistikker for at se, at det skaber god energi og en arbejdsglæde, som jeg tror har en positiv effekt på både humør og velbefindende.

Vibeke Skytte er direktør i interesseorganisationen Lederne