Iværksætter-vækst høstes på uddannelse

Traditionelle, længere uddannelser gør ikke iværksættere bedre til at skabe vækst. Det gør iværksætteruddannelser til gengæld.

Læs mere
Fold sammen
Når iværksætterspirer springer ud i Danmark – og formår at få sat skub i væksten i deres virksomhed, er det især kandidater med en lang videregående uddannelse, selvom det fortsat er dem, der har modtaget færrest iværksætterkurser.

Sådan lyder en af konklusionerne i den årlige danske GEM-rapport, som tager pulsen på iværksætteriet i Danmark i sammenligning med resten af verden.

- Når det i sær er de højest uddannede, der tilbøjelige til at blive iværksættere og dem, der i høj grad udvikler sig til vækstiværksættere, men samtidig er dem, der har modtaget mindst uddannelse i iværksætteri, så er der store muligheder i at give dem et boost med mere træning for at få sat mere skub i vækstiværksætteriet, lyder det fra rapportens forfatter, lektor ved Syddansk Universitet, Thomas Schøtt.

Ifølge rapporten formår 42 procent af de iværksættere, som har modtaget uddannelse i at starte egen virksomhed, at skabe en høj ekspansion, mens antallet ligger på 34 procent blandt dem uden træning. Og selvom de højere uddannede iværksættere er bedst til at skabe vækst, så er der ifølge Thomas Schøtt flere gevinster at hente, hvis man får tilpasset uddannelses- og kursusmulighederne.

- Der findes generelt gode muligheder for at tilegne sig kompetencer inden for iværksætteri, men ofte handler de om at udarbejde forretningsplaner, lave momsregnskaber og om love og regler. For de iværksættere, som for alvor går efter vækst, handler det om at få input og kompetencer inden for områder, hvor man kommer skridtet videre og får udviklet virksomheden - eksempelvis innovation, vækst og eksport, siger Thomas Schøtt og tilføjer, at det samlet blot er 22 procent af de danske iværksættere, som er blevet trænet i at starte egen virksomhed, mens andelen i eksempelvis Finland er dobbelt så højt.

Efterlyser ny kultur

Hos DI peger Susanne Krogh Petersen, konsulent i MMV & Entrepreneurship, på, at en undersøgelse foretaget i DI’s iværksætternetværk viser, at iværksætter selv efterspørger øget fokus på iværksætteri i under deres uddannelse – og det skal i høj grad integreres i øvrige fag.

- Vi har spurgt, hvad der gør dem til gode iværksættere, og her er topscoreren blandt 14 mulige svar: Jeg tænker i muligheder. Iværksætterne efterlyser kulturændringer, ikke valgfag i forretningsplaner, oplyser hun.

Generelt er der ifølge GEM-rapporten flere, som bliver uddannet og trænet i iværksætteri blandt de yngre danskere - blandt de 18-24-årige er der tale om 39 procent, mens andelen blandt de 25-34-årige ligger på 28 procent. Og direktør i Dansk Iværksætter Forening Susanne Kaufmann forventer da også, at andelen vil fortsætte med at stige de kommende år.

- Der er en klar bevidsthed om, at området skal have øget fokus i uddannelsessystemet, og det vil fremadrettet have den effekt, at flere modtager uddannelse i iværksætteri og bliver inspireret til at starte egen virksomhed. Men det er stadig et spørgsmål om kulturforandring for nogle akademiske uddannelser, som stadig mangler at komme skridtet videre.