Ingen særregler for B-mennesker

Der skal ikke laves særregler på arbejdspladsen for B-mennesker, der har svært ved at møde om morgenen. Sådan lyder budskabet til sidste uges ledelsesdilemma.

Morgenstund har guld i mund. Det gælder dog ikke for teamchefen Anette, der har svært ved at komme op om morgenen. I sidste uges ledelsesdilemma, der bliver bragt på Business.dk, møder Anette ofte senere end alle andre, og det er først langt op ad formiddagen, hun er i fulde omdrejninger.

Til en mus-samtale fortæller hun chefen, at hun er udpræget B-menneske, og derfor har meget svært ved at fungere om morgenen. Hun efterspørger muligheden for i højere grad at indrette sin arbejdsdag efter hendes døgnrytme. Men her skal grænsen gå for chefens fleksibilitet, mener ledelsesrådgiver hos Lederne Henning Korsbæk Frandsen. Han peger derfor på løsningsmulighed 1, hvor chefen fortæller Anette, at der ikke kan laves særregler for hende, og at hun må forsøge at tilpasse sig, så godt som muligt.

- Forudsætningen for at man overhovet er ansat er, at man er dygtig til sit arbejde. Det bliver bagvendt, hvis man skal begynde at lave særregler for, at medarbejderne rent faktisk gør sit arbejde, siger Henning Korsbæk Frandsen. Han mener, at Anette må gøre sit bedste for at tilpasse sig situationen, fordi medarbejderne har brug for at vide, hvor de har deres leder.

- Som leder er det vigtigt, at man er synlig, og at medarbejderne kan regne med en, når der er behov for det. Det kræver blandt andet, at lederen er til stede, mener Henning Korsbæk Frandsen. Han påpeger, at man som chef har en virksomhed at lede, og at medarbejderne er ansat for at løse en opgave. Derfor bliver man også nødt til at kunne regne med, at medarbejderne i et vist omfang er til stede på arbejdspladsen, mener Henning Korsbæk Frandsen.

- Det er svært at lede en forretning, hvis ingen kan møde til tiden, eller skal arbejde på forskellige tidspunkter, siger han og pointerer, at særregler til én medarbejder samtidig åbner for muligheden for at flere følger i samme spor. Det kan ende i et ukontrollabelt kaos, advarer ledelsesrådgiveren.

- Fleksibilitet på en arbejdsplads er fint, og vi ved, at fleksible arbejdsforhold er med til at sikre en god work-life-balance. Men det betyder ikke, at man kan lave særregler for hver enkelt medarbejder. For hvor går grænsen, hvem skal have særlige rettigheder, og hvordan opnår man det? Det bliver for svært at administrere, siger Henning Korsbæk Frandsen.