Ingen over, ingen ved siden af

6 af 6 stjerner. Sun Tzus 2500 år gamle bog om krigsførelse er på alle måder en lækkerbisken i reolen.

Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Vi tester oplæsning. Fortæl os, hvad du synes her

Man kan med rette gøre sig mange tanker om, hvorfor en 2.500 år gammel kinesisk krigsbog i dag bliver udgivet af et moderne business-forlag i hjertet af København. Kunne det være, at de største kamphaner ikke længere står på sletterne uden for Haojing med økser og spyd, men i stedet bebor storbyens dominante domiciler, hvor de kæmper om liv og død bevæbnet med pengebegærlighed, prestige og personlig pondus?

Noget kunne tyde på det, for »Kunsten at føre krig« er trods sine uendeligt mange år på bagen sært relevant og nutidig i sin grundsubstans. Det kan godt være, at to og et halvt tusinde års teknologiske fremskridt har ændret den måde, hvorpå nationer fører krig, men de har ikke ændret på, at vinderen er den, der har metoden, evnen, disciplinen, styrken, træningen og – ja, hvorfor ikke? – jord og himmel på sin side, som Sun Tzu siger.

Bronzealderen tur-retur

Det er mirakuløst og vel nærmest enestående, i ordets egentlige forstand, at disse oldgamle læresætninger har overlevet på bogreolen siden den sene bronzealder, men ikke desto mindre fuldt fortjent, for Mester Suns lille bog, der udadtil ikke gør noget særligt væsen af sig, indeholder en overflod af visdom om de mekanismer, der gør krigsførende personer til henholdsvis vindere og tabere.

Med sine omhyggelige versefødder og logiske inddeling i overskrifter som »Energi«, »Kampen« og »Terræn« er man næsten fristet til at mene, at Sun Tzus bog er en blanding af fag- og skønlitteratur: Lige dele krigshistorisk krønike, digterisk dramadokumentarisme, førfilosofisk fabel, kynisk kogebog i kalkuleret krig.

Lyt eksempelvis til disse smukke passager om taktik fra gamle Mester Sun:

»Krigens vej/er vildledelsens vej. Når du kan/skal du foregive uformåenhed. Når du bringer tropper i stilling/skal det se ud som om/du ikke gør. Er du tæt på/skal du lade som om/du er langt væk. Er du langt væk/se ud som om/du er tæt på.

Er fjenden fuldtallig/vær beredt. Er fjenden stærk/undgå ham. Hvis han er vred/skal du bringe ham ud af fatning. Hvis han er svag/skal du opmuntre ham til stolthed. Hvis han er afslappet/skal du pine ham. Hvis der hersker harmoni blandt hans mænd/skal du splitte dem.

Angrib/hvor han mindst venter det. Duk op/hvor du ikke er ventet. Dette er/sejr i krig/detaljerne kan ikke/fastlægges på forhånd (…) Sådan ser jeg det/og resultatet er åbenlyst.«

Mennesker konkurrerer

Bring din fjende ud af fatning? Skab splittelse blandt hans mænd? Angrib, hvor han mindst venter det? Åh jo, den slags taktikker kender vi alle. Møder vi dem ikke på jobbet eller derhjemme i parforholdets dynamik, kan vi blot tænde for TV og høre, hvordan magtkampe, tovtrækkeri, skjulte alliancer, personlige dagsordener og åbenlys nedsabling begået af intrigante kvinder og små mænd i store biler er en integreret del af vores dejlige, debatterende politiske system, der netop på sin helt egen særlige facon har kåret sine vindere og tabere.

Mennesker konkurrerer. Om magt og indflydelse, penge og prestige. Det har de gjort til alle tider, og det vil de gøre til alle tider.

Sun Tzu er ikke nogen etisk forfatter. Han er ikke ude på at vurdere, hvad der er rigtigt eller forkert. For ham giver livet kun to udveje: Nederlag eller sejr. Hvem har lyst til det første?

Fem trin i en krig

Lige nu sidder en nyvalgt regering og skal få magtkabalen til at gå op. Også her kåres vindere og tabere. Torsdag var jo bare første slag.

Til alle dem vil Mester Sun sige, at der er fem trin i en krig, og at det er vigtigt at kende dem alle – måling, vurdering, beregning, sammenligning og sejr:

»Jorden afgør målingerne/målingerne afgør vurderingen/vurderingen afgør beregningen/beregningen afgør sammenligningen/sammenligningen afgør sejren.

En sejrende hær/er som et kilolod/på vægten/over for et gram. En tabende hær/er som et gram/på vægten/over for et kilolod.

En sejrende hær/er som opdæmmet vand/der bruser/tusind favne/ned i en kløft. Det handler/alt sammen/om former/og dispositioner.«