Inddrag medarbejderne tidligt i forandringerne

Løbende forandringer og ændringer er et uomgængeligt vilkår i mange organisationer. Skal man undgå uheldige følgevirkninger, som forhøjet stressniveau blandt medarbejderne, kan det være fornuftigt at informere og inddrage dem på et tidligt stadie i processen.

på arbejdspladser, hvor medarbejderne har oplevelsen af at blive hørt og inddraget i processen, er oplevelsen af det psykiske arbejdsmiljø markant bedre end på arbejdspladser, hvor medarbejderne ikke føler, at de bliver hørt. Fold sammen
Læs mere