Inddrag medarbejderne, hvis du vil nå målet

Ambitiøs salgschef med drømmeordre i sigte bør tage pressede medarbejdere alvorligt.

Medarbejdere deler ikke per automatik ledernes ambitioner. Det skal salgschefen fra sidste uges ledelsesdilemma, der har været til afstemning på business.dk, se i øjnene.

Salgschefen kan indfri en personlig ambition ved at tage imod en stor ordre fra en attraktiv international kunde. Men virksomhedens produktion er ramt af en flaskehals: I et halvt års tid er det blevet stadig vanskeligere at rekruttere produktionsmedarbejdere med den ønskede uddannelse og de specifikke tekniske kompetencer.

»Ledergruppen i virksomheden skal tage stilling til, hvad de vil gøre ved rekrutteringsproblemet – både her og nu og på længere sigt. Den store ordre er vigtig for virksomheden, fordi den giver mulighed for vækst og bedre resultater, så det bør være muligt at tænke kreativt i forhold til at flytte ressourcer til produktionen«, siger Michael Uhrenholt, ledelsesrådgiver hos Lederne.

Han anbefaler løsning nr. to og taler varmt for, at virksomhedens ledelse udarbejder en strategi for, hvordan de på længere sigt kan tiltrække de medarbejdere, der er brug for. Men Michael Uhrenholt advarer mod at tro, at problemet er løst, når ledergruppen er nået til enighed, og der er sat punktum i strategipapiret:

»Den virkelige udfordring ligger i at få medarbejderne med. Lederen kan ikke uden videre overføre egne ambitioner til medarbejderne. Man risikerer, at medarbejderne trækker sig i forhold til at yde det ekstraordinære og blot gør det, der er forventet og aftalt«, siger Michael Uhrenholt.

Ledelsesrådgiveren forklarer, at medarbejdere, der ikke deler ledelsens motivation og ikke forstår de forventninger, de mødes med, ofte er lig med medarbejdere uden motivation og engagement. Og det spænder ben i forhold til en ekstraordinær indsats.

»Hvis ledelsen i virksomheden vil lykkes med at skabe vækst på trods af medarbejdermangel, må de inddrage medarbejderne. Spørg i produktionen, hvad de selv ser som løsninger, og find ud af hvordan medarbejderne kan honoreres, hvis de rent faktisk præsterer og medvirker til, at virksomheden når det ønskede resultat«, siger Michael Uhrenholt.