Ind- og udstationering af medarbejdere

Bortset fra at udstationering kræver god planlægning og forberedelse - også af medarbejderens familie - er det væsentligt,

både for virksomheden og medarbejderen, at lave en klar aftale om udstationeringen. I den forbindelse er det vigtigt at få

klarhed over hvilke lovregler, der egentlig finder anvendelse.


Når der er tale om en udstationering udenfor EU, vil det

som regel være op til parternes aftale, hvilke lovregler der skal gælde.Ens regler i EU

Når der er tale

om ind- og udstationering til et EU-land, vil det normalt også være muligt at aftale indbyrdes, hvilke lovregler der skal

gælde. For danske virksomheder vil det ofte være mest nærliggende at aftale, at dansk ret gælder - både

fordi man har kendskab til de danske ansættelsesretlige regler, og fordi disse regler typisk er mere arbejdsgivervenlige end

dem man kender til i udlandet.


Som på flere andre områder gælder der også her EU-regler om udstationering af

medarbejdere. Reglerne medfører, at medarbejdere på en række områder er beskyttet af arbejdslandets regler

stort set fra første arbejdsdag.


Reglerne er ens i EU. Det medfører for det første, at medarbejdere, der udstationeres

til et andet EU-land er beskyttet. For det andet beskyttes medarbejdere, der indstationeres til at udføre arbejde i Danmark

hos en dansk arbejdsgiver. Det gælder uanset om medarbejderen kommer fra et EU-land eller ej.


Reglerne går ud på,

at medarbejderen altid er sikret ansættelsesvilkår svarende til arbejdslandets medarbejdere f.eks. vedrørende maksimal arbejdstid

og hviletid, feriedage pr. år, mindsteløn, arbejdsmiljøregler, beskyttelse af gravide og reglerne om ikke-forskelsbehandling.


Det

betyder konkret, at hvis en dansk medarbejder udstationeres i Frankrig, og der i Frankrig måtte gælde mere gunstige regler

vedrørende løn under barsel eller flere feriedage, så har den danske medarbejder pr. automatik krav på disse

bedre vilkår, mens vedkommende er i Frankrig.


Omvendt er en indstationeret medarbejder fra Usbekistan altid berettiget til

barselsorlov efter de nye danske regler og også fem ugers ferie, selv om hun ikke har været vant til det i Usbekistan.

Maks.

tre år

Det væsentligste budskab ved en udstationeringskontrakt er, at den hidtidige danske arbejdsgiver fortsat skal stå

som arbejdsgiver for medarbejderen under udstationeringen, samtidig med at perioden ikke overstiger tre år.


Desuden er

det et lovkrav efter den dansk lov om ansættelsesbeviser, at kontrakten indeholder supplerende oplysninger om varigheden af

arbejdet i udlandet, den valuta som lønnen udbetales i, eventuelle fordele i kontanter og naturalier, vilkårene for medarbejderens

tilbagevenden til Danmark, og om der er taget skridt til at få udstedt nødvendige attester i forbindelse med udstationeringen.

Herudover kan ændringen af lov om ansættelsesbeviser, der netop er under behandling i Folketinget, få den betydning,

at der skal gives ekstra supplerende oplysninger.


I loven findes nemlig et helt generelt krav om, at "alle væsentlige vilkår"

er beskrevet skriftligt i en ansættelseskontrakt.


Det kunne fx være om de skattemæssige konsekvenser af udstationeringen eller

et ophør i utide.


Til slut vil jeg bemærke, at der overhovedet ikke er tale om en ud- eller indstationering, hvis

medarbejderen bliver ansat direkte i den virksomhed, han kommer ud til i udlandet.


Så kommer den virksomhed til at optræde

som arbejdsgiver, og ansættelsesvilkårene vil så naturligvis i det hele følge dette lands regler.