IMF: Større profit når kvinder er med i ledelsen

Den Internationale Valutafond, IMF, har analyseret to millioner virksomheder i 34 europæiske lande og når frem til, at virksomheder med flere kvinder i direktion og bestyrelse er mere lønsomme. Det gælder især i videnintensive virksomheder og i virksomheder med mange kvindelige ansatte.

Christine Lagarde er øverste chef for Den Internationale Valutafond, IMF, som har forsket i kvindelige lederes betydning for virksomhedernes resultater. Fold sammen
Læs mere