I Roskilde spiller han førsteviolin

Søren Kaare-Andersen har overtaget hjørnekontoret i den vækstivrige Roskilde Bank. Det er en mindre stilling end den, han kommer fra, men nu bestemmer han selv, og han har ikke fortrudt, at han opgav planerne om en jordomsejling til fordel for jobbet.

Søren Kaare-Andersen har nu indtaget hjørnekontoret med udsigt over Algade i Roskilde. Han har valgt at forlade landets tredjestørste bank BG Bank med 1.900 medarbejdere og 800.000 kunder til fordel for Roskilde Bank med 614 ansatte og 100.000 kunder. Fold sammen
Læs mere
Foto: Linda Henriksen
Syv år i jobbet som øverste chef for BG Bank udløste ikke en syvårskrise, men mærkedagen satte alligevel nogle tanker i gang hos Søren Kaa­re-Andersen. Topchefen gik i tænkeboks. En to år lang jordomsejling stod højt på ønskesedlen, men så dukkede det ledige job som øverste chef for Roskilde Bank op, og sagen var reelt afgjort.

Søren Kaare-Andersen offentliggjorde den opsigtsvækkende og højst overraskende beslutning om at forlade jobbet som direktør for landets tredjestørste bank, BG Bank, den anden dag i det nye år for at blive direktør i Roskilde Bank.

De fleste havde indtryk af, at Søren Kaare-Andersen havde det som en fisk i vandet i jobbet som BG Banks direktør, og han havde en stor del af æren for, at BG Bank var blevet god til at tjene penge – noget som ejeren Danske Bank er kendt for at sætte pris på.

Opsigelsen var også en bombe internt i Danske Bank.

»Hvis du spørger, om det er en overraskelse, at Søren Kaare-Andersen kommer og lægger en opsigelse, er svaret ja,« sagde ordførende direktør Peter Straarup fra Danske Bank.

Da den reaktion blev trykt i avisen 3. januar, havde Søren Kaare-Andersen allerede pakket sine personlige ejendele, afleveret nøglekort og var gået ud ad døren til BG Bank for sidste gang. En klausul i hans kontrakt, som er ganske almindelig for mange ledere, betød, at han ikke måtte begynde i det nye job dagen efter, men først efter seks måneder.

De seks måneder er gået, og Søren Kaare-Andersen har nu indtaget hjørnekontoret med udsigt over Algade i Roskilde. På denne varme augustdag ligner Søren Kaa­re-Andersen ikke en, der har fortrudt beslutningen om at forlade landets tredjestørste bank med 1.900 medarbejdere og 800.000 kunder til fordel for Roskilde Bank med 614 ansatte og 100.000 kunder.

Klar dig selv
I Roskilde spiller han førsteviolin og har det sidste ord at skulle have sagt. I BG Bank var der ingen tvivl om, at Danske Banks ordførende direktør Peter Straarup sad med rorpinden.

»Jeg diskuterede med mig selv og min kone om, hvad vi skulle med vores liv. Jeg overvejede en overgang at bruge to år på at sejle rundt om Jorden. Men så kom den her mulighed. Det diskuterede vi grundigt igennem i familien, hvor vi havde et ønske om at gøre noget andet end det, vi plejede. Det, vi har gjort, er selvfølgelig under kontrollerede forhold. Vi rykker 45 km mod vest. Det er ikke meget, men det er en anden type samfund, og vi rykker børnene væk fra vante omgivelser,« siger Søren Kaare-Andersen.

Sammen med Susanne har han børnene Cathrine på ni år, Frederik på 17 og Charlotte på 20 år. Søren Kaare-Andersen forventer ikke, at den ældste, der netop er begyndt på Handelshøjskolen i København, flytter med til Roskilde senere på året. Hun skal til gengæld ikke forvente ubegrænset økonomisk støtte, selv om jobbet som bankdirektør er særdeles vellønnet.

»Når de flytter hjemmefra, skal de klare sig selv. Selvfølgelig skal vi nok hjælpe i en overgangsperiode, men når man flytter hjemmefra, er meningen jo, at man skal lære, hvordan man behandler penge, og at de ikke bare kommer af sig selv i en lind strøm,« siger Søren Kaare-Andersen.

Datteren skal dermed ikke forvente at få en treværelses lejlighed på Sankt Hans Torv eller andre attraktive steder i København stillet til rådighed af farmand, og Charlotte er da også indstillet på at flytte på kollegium.

»Jeg tror, hun er bedre til at bo på kollegium end faderen. Hvis jeg havde boet på kollegium i studietiden, var jeg aldrig blevet færdig. Jeg havde bare siddet ude i fælleskøkkenet og spillet kort hele tiden,« siger bankdirektøren.

Søren Kaare-Andersen boede ikke på kollegium i studietiden, og det lykkedes ham derfor at blive kandidat i økonomi på Københavns Universitet og dermed cand.polit. i 1983. I dag støtter han gerne børnenes uddannelse.

»Vi vil gerne supportere vores børn. Det kan være ved at betale nogle af de bøger, de skal bruge,« siger Søren Kaa­re-Andersen.

Nyt liv i Roskilde
Huset i Holte nord for København er solgt, og et nyt er købt i Roskilde, så bopælspligten, der følger med jobbet som direktør for en lokal bank, kan overholdes.

Efter halvanden måned i stolen som bankdirektør i Roskilde har han kun ros til overs for de ansatte, og noget af det, der har slået ham fra dag ét, har været tempoet og reaktionstiden i den vækstivrige bank.

»Der er noget mere action i en bank som Roskilde. Et godt eksempel var her forleden, da vi skulle have et billede hængt op af den afgående direktør. Det afslørede nogle skjolder på væggen, og jeg spurgte så, om det ikke var noget, der burde males. Det var onsdag kl. 14.30, jeg luftede muligheden for at få væggen malet. Da jeg mødte i banken torsdag morgen, gik der malere i lokalet. Det er et godt billede på, at man får noget fra hånden og kommer videre i teksten. Der er ikke så mange styregrupper,« siger Søren Kaare-Andersen, der om nogen kender styregrupperegimet i Danske Bank-koncernen.

»Det er meget rart at prøve, når man har været i en stor bank, hvor det er en nødvendighed,« siger han.

Tættekam i kreditbøger
Som det sig hør og bør for en bankdirektør i en ny stol, har han været igennem kreditbøgerne med en tættekam, og han har ikke fundet noget, som gør ham nervøs for fremtiden, bedyrer han. Det seneste halve år har det ellers ikke skortet på historier om, at Roskilde Bank og andre regionale banker var særligt udsatte for den hurtige nedtur på ejendomsmarkedet.

Dansk Ejendomsmæglerforening anslår, at der er flere end 1.700 lejligheder til salg i Ørestaden, Sydhavnen, på Islands Brygge, Nordhavnen og langs havnefronten i øvrigt.

Det er lejligheder, der er opført i 2004 eller senere, og der er dermed tale om nyopførte projektlejligheder, der typisk er solgt, før lejlighederne overhovedet er bygget.

»I sommer var der noget, der hed Aktieugebrevet, som jeg ved Gud ikke ved, hvad er, der bragte en notits om, at Roskilde Bank, Forstædernes Bank og Amagerbanken stod til at miste mange penge på havnefronten. Det blev viderebragt ukritisk i mange aviser. Nu har jeg tidligere i mit liv overvejet at læse historie, og derfra ved jeg, at kildekritik er vigtig. Derfor er mit spørgsmål: Hvor har Aktieugebrevet sine oplysninger fra,« siger Søren Kaare-Andersen, der nu har rykket sig frem i stolen for at understrege, at han ikke synes om den slags journalistik.

Han erkender, at Roskilde Bank, der er den femtestørste danske børsnoterede bank, har været en betydelig spiller, når det drejer sig om projektfinansiering i opførelsesfasen. Ved boligbyggeri er der typisk et krav om, at 75 procent af lejlighederne skal være solgt, inden Roskilde Bank går ind med finansiering.

»Når det netop drejer sig om boligbyggeri, er vi mest involveret i byggerier ude på Sjælland, og der er salget 100 procent hver gang,« siger direktøren.

Ifølge Søren Kaare-Andersen har Roskilde Bank i dag seks kunder, der har ejerlejligheder på havnefronten i København, samtidig med at de har en ejerbolig ved siden af. Derudover er banken involveret i et par projekter på havnefronten, hvor der er 24 usolgte lejligheder.

»Jeg har kigget bøgerne igennem. Det er klart, at hvis ejendomsmarkedet falder 50 procent, så får vi tæsk, men det gør alle de andre banker også,« siger Søren Kaare-Andersen, der betegner markedet for erhvervsejendomme som gunstigt.

En femtedel af Roskilde Banks lån og garantier er givet til kunder i København. Det er mere end bankens udlån og garantier i Roskilde, men mindre end de lån og garantier, der er givet til kunder på Midtsjælland uden for Roskilde.

31 procent af bankens lån og garantier er givet til privatkunder, mens 41 procent er givet til kunder, der er på ejendomsmarkedet. Det kan for eksempel være entreprenører, der opfører de mange nybyggerier, der er i gang på Sjælland.

»Det er klart, at selve byggedelen er risikofyldt, fordi det typisk er virksomheder, der ikke nødvendigvis har den store kapitalpolstring og mange mand i arbejde. Hvis noget går galt, så går det meget galt. Det kræver, at man følger sagerne tæt. Vi griber det an på den måde, at vi har folk, der kører rundt på byggepladserne for at vurdere, hvordan tingene skrider fremad. Det er en anden måde at gøre tingene på, end mange andre banker gør, men vi gør det for at være tæt på det,« siger Søren Kaa­re-Andersen.

Roskilde Banks udlån til byggeri var i første halvår med til at øge bankens udlån med ti milliarder kroner svarende til en vækst på over 50 procent. Frem mod krisen i den danske banksektor i begyndelsen af 1990erne voksede Roskilde Bank også ganske voldsomt, og banken var da også blandt de banker, der var tæt på at smide håndklædet i ringen og opgive livet som selvstændig bank.

Men Søren Kaare-Andersen mener alligevel ikke, at de to perioder kan sammenlignes.

»Den gang havde banken selv ejendommene. Det er ikke tilfældet i dag, og der er derfor mange, der skal tabe penge, før banken begynder at tabe penge,« siger han.

Bankens enorme vækst kan også ses på posten med omkostninger, der er eksploderet med 23 procent på et år. Indtægterne er vokset med fem procentpoint mere, og forhold mellem indtægter og omkostninger er dermed forbedret. Roskilde Bank har ikke et fast mål for, hvor meget mere indtægterne skal vokse end omkostningerne.

»Vi har en målsætning om, at forholdet mellem indtægter og omkostninger løbende forbedres. Men der kan være forskydninger fra år til år, når vi åbner nye filialer,« forklarer han.

Det seneste år har Roskilde Bank åbnet fire nye filialer. En af dem er på Landemærket midt i København, som banken overtog fra den svenske SEB. På den måde fik banken 7.500 nye kunder på én gang.

Optionsløn afskaffet
Søren Kaare-Andersens forgænger, Niels Valentin Hansen, forlod hjørnekontoret i Roskilde Bank tidligere på året med en bonus på over 100 millioner kroner, fordi bestyrelsen havde givet ham et optionsprogram, der var uden noget øvre loft og alene var baseret på bankens aktiekurs.

Det er i særklasse den mest givtige ansættelseskontrakt, nogen dansk bankdirektør har haft, men det er nok tvivlsomt, om det nogensinde kommer til at ske igen. I hvert fald ikke i Roskilde Bank.

»I al stilfærdighed må vi bare sige, at alle er blevet klogere,« siger Søren Kaare-Andersen, der ikke er blevet stillet aktieoptioner i udsigt overhovedet.

»Jeg har ikke nogen optionsordning. For det første fordi bestyrelsen sagde, at den ikke ville fortsætte med optionsordninger, og for det andet fordi jeg ikke vil aflønnes på den måde. Jeg får en fast løn og mulighed for en bonus, der er resultatafhængig og maksimalt kan udgøre en million kroner om året,« forklarer Søren Kaare-Andersen.

Niels Valentin Hansen sikrede sig en bonus på over 100 millioner kroner, fordi kursen på Roskilde Banks aktier i løbet af få år steg otte gange.

Søren Kaare-Andersen, der blot bliver den 10. direktør i Roskilde Banks 123 år lange historie, kan til gengæld glæde sig over, at der med hans nye job følger en funklende ny BMW 530 med en 3,0 liters motor og godt og vel 200 hk under motorhjelmen.

Hans egen energi forsøger at han at brænde af under spinningtimer i det lokale motionscenter. Det er en træningsform, han betegner som udfordrende og effektiv, og det passer godt på hans ry som leder, hvor han er kendt for at være handlingens mand og give plads til ledere på lavere niveauer.

Efter åbning af tre nye filialer og købet af SEBs filial i København har Roskilde Bank 25 filialer placeret i den rigeste del af Danmark, hvor det er mest attraktivt at drive bank. Her er store friværdier, som kan belånes, og det er et lukrativt forretningsområde for banker, da de får pant i huset og dermed ikke løber den store risiko ved at give den type lån.

Med åbning af filialer i Hillerød, Helsingør og Lyngby har banken indledt jagten på nogle af landets rigeste borgere, der har de største opsparinger og største friværdier.

Efter et par år, hvor bankens aktionærer og bankens direktør blev forgyldt af næsten uvirkelige kursstigninger, er bankens aktie ikke steget, hvis der sammenlignes med kursen for et år siden. De kostbare investeringer i nye filialer skal nu til at bevise deres værd, og Søren Kaare-Andersen har ikke planer om at åbne nye filialer i den nærmeste fremtid.

Søren Kaare-Andersen kom ikke på en jordomsejling i denne omgang. Rejsen gik i stedet til Roskilde, og det ser han ikke ud til at have fortrudt.