Hver sjette leder tilsidesætter moralen

Knap 17 procent af danske ledere er parate til at tilsidesætte alle moralske hensyn for at nå deres personlige mål, viser undersøgelse. Samtidig mener halvdelen, at dansk erhvervsliv generelt sætter profit højere end principper. Eksperter kalder tallene bekymrende og henviser til, at tilliden mellem virksomheder i forvejen er rekordlav.

Foto: Scanpix
Det står skidt til med moralen i store dele af dansk erhvervsliv. Mere end hver sjette leder vil ikke lade moral stå i vejen for personlig succes, viser en ny undersøgelse fra konsulenthuset MarketWatch.

MarketWatch, der bl.a. laver grundforskning til bøger, har modtaget svar på en række spørgsmål om etik og moral fra 680 top- og mellemledere i dansk erhvervsliv. Undersøgelsen viser, at lederne ikke har meget tiltro til moralen i erhvervslivet generelt. Halvdelen mener således, at moralske principper generelt må vige for profit i dansk erhvervsliv.

Adm. direktør i konsulentvirksomheden MarketWatch, Keld Jensen, der står bag undersøgelsen, fremhæver, at især ledere i aldersgruppen 30-40 år brændende ønsker at komme hurtigt til tops og tjene mange penge. Det er resultaterne, der tæller, mens det ifølge Keld Jensen for en stor del af de unge ledere er mindre relevant, hvordan de opnår succesen.

»Jeg anser det for dybt problematisk. Vi kan dårligt åbne en avis uden at læse om en skandale et eller andet sted, der bunder i manglende etik og moral. Det er rigtig mange, der ikke føler sig begrænsede af moral i deres jagt på succes, og jeg tror faktisk, at tallet er højere i virkeligheden, da det langt fra er alle, der vil erkende, at de tilsidesætter moral,« siger Keld Jensen.

På Handelshøjskolen i København er professor Verner Worm fra Institut for International Økonomi & Virksomhedsledelse ligeledes bekymret over »den manglende etiske bevidsthed, der fremgår af undersøgelsen.« Han kalder manglende moral blandt ledere for dybt problematisk for de virksomheder, hvor lederne er ansat.

»Dårlig moral kan jo få fatale konsekvenser for virksomhedernes brand. Der er større bevidsthed blandt kunder om, at man vil handle med virksomheder, der opfører sig ordentligt. Der er generelt mere fokus på etiske spørgsmål, og så går det ud over tilliden mellem virksomheder,« siger Verner Worm.

Rammer bundlinjen
Netop tilliden mellem virksomheder er afgørende, når man taler om etik og moral. Keld Jensen understreger, at lav moral fører til manglende tillid, og det kan igen gå ud over bundlinjen.

»Stor tillid er en samfundsmæssig økonomisk fornuftig ting. Ellers skal virksomhederne bruge store ressourcer på kontrol. Manglende tillid kan koste i form af et behov for flere advokater, flere økonomer og mere efterkontrol, når virksomheder handler med hinanden,« siger han.

De fleste i eksperter og erhvervsledere er enige i, at dårlig moral hos en dansk leder meget let kan give økonomisk hovedpine i virksomheden, hvor lederen er ansat. Koncernchef i TrygVesta, Stine Bosse, tror generelt ikke, at virksomhederne kan opnå mere ved at tilsidesætte moral i jagten på succes.

»Hvis man ser stort på etik og moral, kan man sikkert redde næste halvårsregnskab. Men på den lange bane bliver det dyrt. For dygtige medarbejdere vil ikke arbejde i en sådan virksomhed, og kunderne er kloge nok til at fravælge en virksomhed, der snyder på vægten,« siger Stine Bosse.

Hun mener, at det er »synd for kunder, medarbejdere og i sidste ende aktionærer« i de virksomheder, der har ledere, som er parate til at ofre etik og moral for resultater.

»Og det er faktisk også lidt synd for de 17 procent, for de er tydeligvis i en stilling, de ikke burde være i,« siger Stine Bosse.

Hos MarketWatch fremhæver Keld Jensen, at dårlig etik og moral kan dække over mange ting. Det kan være alt fra at tage ting fra kontoret og manipulere med samarbejdspartnere til at svindle i stor stil. Uanset hvad vi taler om, mener Keld Jensen, at både virksomheder og erhvervslederuddannelserne på handelshøjskolerne kan højne moralen i dansk erhvervsliv ved at sætte fokus på emnet.

»Man har ikke et fag, der hedder »etik i erhvervslivet« på erhvervslederuddannelserne på handelshøjskolerne. De videregående uddannelser og virksomhedslederne bør fokusere på emnet. Hvis man gør folk bevidste om etik og moral, så stiger moralen faktisk,« siger han.