Huller i kalenderen giver plads til kreativitet

Huller i kalenderen giver plads til kreativitet. Foto: Iris Fold sammen
Læs mere

For et par måneder siden læste jeg en meget interessant klumme af Hanne Blume, der er HR-direktør hos Ørsted, hvor hun berørte et emne, som jeg oplever, at mange ledere er optaget af, nemlig om medarbejderne er effektive.

I klummen, der blev bragt på Finans.dk, fastslår Hanne Blume, at mennesker er human capital og dermed også virksomhedens vigtigste konkurrencefordel i fremtiden. Og vil man hente gevinsterne heraf, er vejen frem ikke at tjekke medarbejdernes kalendere for at se, om de er effektive, som en ledelsesguru bl.a. har foreslået. Det handler derimod om værdier, om at sikre forståelse af virksomhedens formål og om at give medarbejdere lov til at tænke og bestemme selv, hvilket hun mener er måden at skabe fremtidens virksomhed på.

Ledelsesguruen, som Hanne Blume henviser til, er Eric Garton, mangeårig partner i konsulentvirksomheden Bain & Co., som har skrevet bogen »Time, Talent, Energy«. I bogen anviser han, hvordan virksomheder ved bedre at håndtere de tre angivelige drivere for produktivitet kan øge produktiviteten med op imod 40 procent. Eric Garton peger bl.a. på, at ledere ved at tjekke medarbejderes kalendere kan øge deres effektivitet.

Der er helt sikkert delte meninger om denne teori. Men der er er ingen tvivl om, at hvis man som leder begynder at tjekke hver enkelt medarbejderes kalender – og arbejdsrutiner – kunne der helt sikkert findes huller, hvor der umiddelbart kunne presses andre og flere arbejdsopgaver ind.

Udfordringen med den tankegang er bare, at den udspringer af en antagelse om, at medarbejdere ikke laver noget, hvis der er en tom kalender eller pauser mellem møderne og opgaverne, og det er for de flestes vedkommende slet ikke tilfældet.

Effektivitet hos medarbejderne handler ikke kun om, hvor mange sager, telefonsamtaler eller kundemøder, der nås på en dag. Det handler også om kreativitet, hvilket på sigt også kan være en vej til effektivitet og vækst for virksomheden.

Et godt eksempel herpå så jeg for nogen tid siden i en nyhedsudsendelse, hvor det blev beskrevet, hvordan sygeplejersker på et hospital havde udtænkt både smarte hjælperedskaber til at aflaste deres egen hverdag og effekter, der kunne hjælpe patienterne. Resultatet var, at de nu arbejdede smartere og mere effektivt, og samtidig opnåede de en højere tilfredshed blandt patienterne.

Den opnåede effektivitet med de nye værktøjer udsprang altså af kreativitet i det daglige arbejde og ikke ved hjælp af »kalendergymnastik« – med andre ord en ren win-win situation for alle parter.

Jeg er fuldstændig på linje med Hanne Blume, når hun skriver, at human capital bliver virksomhedens vigtigste konkurrencefordel i fremtiden. Derfor bliver vi som ledere nødt til at frisætte medarbejderne, så der bliver både tid og rum til at tænke kreativt.

Det betyder ikke, at vi ikke skal påtage os ledelsesretten og den pligt, vi har til at lede vores medarbejdere. Ydermere er der den klare fordel ved give at medarbejdere plads og medindflydelse, at vi både kan tiltrække og fastholde de dygtigste medarbejdere, hvilket også vil være et væsentlig konkurrenceparameter i de kommende år, hvor det bliver en udfordring for mange virksomheder at få rekrutteret kvalificerede medarbejdere og medarbejdere med unikke kompetencer.

Det er et must, at vi som ledere er nødt til at drive vores virksomhed så effektivt som muligt, hvilket også kræver, at vi hele tiden optimerer og effektiviserer. Detailstyring i visse tilfælde kan nok ikke helt undværes, men der findes en anden mulighed, som jeg som til enhver tid kan anbefale – nemlig god ledelse.

Vibeke Skytte er direktør i interesseorganisationen Lederne