HR-direktøren :Få styr på det etiske kompas

Ola Arvidsson, HR-direktør, Arla Foods

Læs mere
Fold sammen

»Med globaliseringen er tingene blevet langt mere komplekse, utydelige og vanskelige at forudse. Digitaliseringen har eksempelvis nedbrudt grænser og fordret et krav om endnu højere kvalitet i det, som alle foretager sig. Før skrev en kunde et brev til virksomheden, nu lægger kunden sin mening ud på de sociale medier. Der skal i endnu højere grad end tidligere være styr på medarbejderens moralske og etiske kompas.«

»Globaliseringen indebærer også åbenlyse ting som sprog og kulturforståelse. Man kommer til at arbejde meget mere i forskellige netværk, så der vil blive sat pris på medarbejdere, der er gode til at skabe nye netværk, vedligeholde dem, dyrke og lære af dem. Talrige projekter bliver hverdag. Her bliver nødt til at sætte sig selv i spil, være god til forhandle opgavens indhold og forhandle en god pris på den. Det ser vi ikke på medarbejderniveau endnu, men det er allerede udbredt på senior management og konsulentnivaeau.«

»Det er også vigtigt at blive dygtig til en ting - at blive specialist. Jo stærkere man er på nogle ting, jo stærkere står man i konkurrencen. Nysgerrighed er også essentielt. Man skal være hurtigt forstå en ny situation, tilpasse sigMan skal forstå omgivelserne og spille sammen med dem.«

»Og så skal man huske en ting, som der tales alt for lidt om. Den øgede kompleksitet øger presset på individet. Vi skal arbejde i mange år, og kravene bliver ikke mindre. Man skal tage hånd om sig som en atlet, der hele tiden skal sørge for en fysisk og mentalt velvære både med træning og restitution.«