Højtuddannede løber med de største lønstigninger

Krisen er i gang med at skabe et større løngab mellem højt- og lavtuddannede. Udviklingen vil fortsætte de kommende år, mener professor.

Foto: Esben Salling

Ikke alle lønmodtagere behøver at holde lige meget igen med lønnen for at komme ud af krisen.

For selv om nullernes tårnhøje lønstigninger er fortid for de fleste, får højtuddannede såsom ingeniører, farmaceuter og DJØFere stadig en god portion mere end reallønnen, mens de ufaglærte bliver spist op af prisstigningerne.

Det viser statistikker fra de privatansatte medlemmer hos Ingeniørforeningen (IDA), PharmaDanmark og DJØF. De fik i gennemsnit fra 3,4 til 4,7 procent i lønstigning sidste år, mens en ufaglært 3Fer i industrien ifølge foreløbige tal kun kommer op på 1,9 procent.

Ifølge Ingeniørforeningen vil lønspredningen blive større de kommende år, fordi specialister bliver en mangelvare, mens der bliver et større overskud af ufaglærte og til dels faglærte.

»Vores medlemmer har i 2012 oplevet et gevaldigt lønhop i forhold til 2011, og det, forventer vi, fortsætter de kommende år, blandt andet fordi der bliver mangel på ingeniører til de store anlægsprojekter og i olieindustrien. De er sværere at erstatte end ufaglærte, og lønningerne er mere på niveau med resten af Europa end for de lavtuddannede,« siger Morten Thiessen, formand for IDAs arbejdsmarkedsudvalg, og peger på indvandringen af fag- og ufaglært arbejdskraft fra Østeuropa, som arbejder til markant lavere lønninger end deres danske kolleger, mens det ikke er tilfældet for de højtuddannede grupper.

Han får opbakning af økonomiprofessor Bo Sandemann Rasmussen fra Aarhus Universitet, som understreger, at Danmark traditionelt har haft en meget lille lønspredning i forhold til udlandet.

»Men krisen har sat gang i en udvikling, vi også har set i USA i 90erne, hvor forskellen bliver større. Den udvikling vil formentlig først vende på den anden side af krisen,« siger Bo Sandemann Rasmussen.

Fagforeningen 3F mener dog, det er urimeligt, at deres medlemmer får mindst, da de i forvejen har det sværest på arbejdsmarkedet.

»Den løntilbageholdenhed, alle politikere taler om, rammer primært os, så vores medlemmer kommer til at betale to gange. Det, mener vi ikke, er rimeligt,« siger cheføkonom Anita Vium.

Det er dog ikke kun uddannelse, men i høj grad også branche, der afgør lønstigningerne. I medicinalindustrien har de højtuddannede fået markant større stigninger end både ingeniørerne og DJØFerne.