Høje kviksølv-målinger på 26 virksomheder

Mange ansatte er blevet udsat for høje koncentrationer af kviksølv.

Kviksølvskandalen vokser støt. Fagbladet 3F skriver, at beskæftigelsesminister Inger Støjberg (V) og hendes forgænger, Claus Hjort Frederiksen (V), siden oktober 2008 har haft kendskab til yderligere 26 danske virksomheder, hvor ansatte har haft kviksølvmålinger over den tilladte grænse.

Det drejer sig blandt andet om Esbjerg Kemikaliefabrik, Poul Bergsøe & Søn A/S, Glostrup, Tempress, Aarhus, Vitrohm, Glostrup, Elektroluma, Herlev og Dansk Sojakagefabrik.

De to ministre skal stilles til ansvar politisk, mener professor Henning Jørgensen fra Institut for Statskundskab ved Aalborg Universitet.

- Det er utroligt, at vi skal have en kviksølvskandale igen. Den egentlige skandale nu er, at to ministre ikke har handlet. Det ser meget alvorligt ud. Ministrene har pligt til at handle med den viden de har haft siden 2008.

Fagbladet 3F har spurgt nuværende beskæftigelsesminister Inger Støjberg, hvad hun har gjort for at informere de tidligere ansatte på disse 26 danske virksomheder med henblik på at finde eventuelt kviksølvforgiftede personer, men har ikke fået svar fra ministeren.

Her er listen:

Dansk Sojakagefabrik, København: 448 kviksølvmålinger, hvor de 101 er over grænseværdien på 100 mg.

Esbjerg Kemikaliefabrik, Esbjerg: 68 målinger. 25 er over grænseværdien. Højeste måling er på 720 mg målt i 1960.

Poul Bergsøe & Søn A/S, Glostrup: 87 målinger. 10 er over grænseværdien. Højeste måling er på 300 mg målt i 1974.

Tempress, Aarhus: 13 målinger. 4 er over grænseværdien. Højeste måling er på 240 målt i 1975.

Vitrohm, Glostrup: 20 målinger. 4 er over grænseværdien. Højeste måling 260 målt i 1975.

Elektroluma, Herlev: 29 målinger. 2 er over grænseværdien. Højeste måling 110 mg målt i 1977.

P.S. Wodskou A/S: 6 målinger. 3 er over grænseværdien - ingen aktindsigt på højeste måling.

Nordjysk neon: 4 målinger. 2 er over grænseværdien - ingen aktindsigt på højeste måling.

Struer Chem. lab, Struer: 6 målinger. 2 er over grænseværdien - ingen aktindsigt på højeste måling.

De resterende 17 virksomheder har overskredet grænseværdien med en enkelt måling hver.