Hjemmearbejde gør dig usynlig

Det kan være en god idé med hjemmearbejdsdage, men det kræver planlægning og fokus fra lederen, så man ikke bliver glemt.

Direktør, Lederne, Vibeke Skytte. Fold sammen
Læs mere
Foto: Scanpix Danmark

Igennem de senere år er det blevet mere og mere almindeligt, at virksomheder giver adgang til, at medarbejderne kan arbejde hjemmefra. Dels er der kommet en teknologisk udvikling, der gør, at arbejdsopgaver med lethed kan udføres, selv om man ikke befinder sig på virksomhedens adresse. Dels er der kommet en helt anden holdning til at arbejde på distance end for år tilbage. Og så ser rigtigt mange det som en mulighed for at kunne skabe en bedre balance mellem arbejds- og privatliv.

I midten af 90erne var én af mine bekendte med i et forsøg. Det skulle kortlægges, om det kunne lade sig gøre at arbejde hjemmefra i perioder. Forsøget var igangsat, fordi hans arbejdsplads ville afprøve, om det var muligt at lade flere medarbejdere dele skrivebord. Det handlede om fleksibilitet for virksomheden og ikke så meget det fokus, vi ser i dag, nemlig behovet for at skabe ro til fordybelse og work-life-balance.

Forsøget endte med, at det godt kunne lade sig gøre, men der var også ulemper. Bl.a. var det en udfordring ikke at have alle papirer ved hånden, som skulle bruges i opgaveløsningen, og så måtte han konstatere, at han gradvist mistede de sociale relationer på arbejdspladsen. Til gengæld var der opstået en helt perfekt balance i forhold til privatlivet, men det var ikke et mål for projektet.

I dag er stort set alle relevante arbejdsdata tilgængelige, uanset hvor vi befinder os, så det vil være den mindste udfordring. Men det sociale aspekt vil nok være noget af det, vi som ledere bør være lidt mere opmærksomme på, når vi siger ja til hjemmearbejde.

Det elektroniske tidsskrift Ledelseidag.dk bragte tidligere i år en meget interessant artikel af lektor Peter Holdt Christensen fra CBS, som netop sætter fokus på hjemmearbejde og det sociale aspekt.

Han skriver bl.a.: »Synlighed – eller tilstedeværelse – på arbejdspladsen handler både om at være tilgængelig for ansigt til ansigt-relationer og om at blive set. Når ansatte arbejder hjemmefra, er de usynlige på arbejdspladsen og risikerer derfor at blive ekskluderet af det sociale fællesskab. De risikerer desuden, at andre, f.eks. lederen, vurderer dem som personer, der ikke i tilstrækkelig grad bidrager til arbejdet, hvilket især skyldes, at vi også i dag oftest fastholder ideen om, at det kun er, når mennesker er til stede, at de bidrager med en nogenlunde arbejdsindsats«.

Der er ingen tvivl om, at muligheden for at kunne lade medarbejdere arbejde hjemmefra fra tid til anden er en rigtigt god idé, men det skal planlægges og koordineres, så medarbejdere ikke ender med at blive socialt isolerede eller f.eks. mister muligheden for spændende arbejdsopgaver ud fra devisen »ude af øje, ude af sind«. Set i dette lys bør en hjemmearbejdsplads ikke blive en permanent tilstand, men i de rette doseringer kan det være til stor gavn for både virksomhed og medarbejder.

Som leder forsøger man altid at dele sol og vind nogenlunde lige, men mon ikke mange ledere kan huske tilbage på situationer, hvor man har uddelegeret spændende opgaver til medarbejdere, som man har haft tættere relationer til, og det kan meget vel være, at årsagen har været, at netop disse medarbejdere har været mere synlige på arbejdspladsen.

Det er på arbejdspladsen, vi skaber sammenhængskraften, og det er i vores daglige sociale omgang, vi lærer hinanden at kende og skaber de vigtige relationer, og det må ikke sættes over styr. Derfor er jeg heller ikke i tvivl om, at hvis man i sin virksomhed praktiserer hjemmearbejdsdage, skal det foregå efter spilleregler, som er kendt af alle.