Historisk høj stemmeprocent glæder arbejdsmarkedsparter

Aldrig har så mange deltaget i en urafstemning om et overenskomstresultat, og det glæder både LO og DA.

LO-formand Lizette Risgaard (tv), Dansk Arbejdsgiverforenings direktør, Jacob Holbraad (th) og forligsmand Ole Hasselgaard (im) præsenterer afstemningsresultatet for Overenskomstforhandlingerne 2017 d. 20. april 2017 i Forligsinstitutionen. Lønmodtagerne har stemt ja til den nye overenskomst. (Foto: Jens Astrup/Scanpix 2017) Fold sammen
Læs mere
Foto: Jens Astrup

Mere end 200.000 LO-medlemmer har i de forgange fire uger tilkendegivet, hvad de synes om de overenskomstforlig, som er indgået i løbet af foråret.

Det svarer til en stemmeprocent på mere end 51, hvilket er højt set med historiske briller.

Både LO-formand Lizette Risgaard og hendes modpart i Dansk Arbejdsgiverforening, direktør Jacob Holbraad, er begejstrede over den store deltagelse.

»Det viser, at medlemmerne har et stort engagement i deres overenskomst, og at de bakker op om resultatet,« siger Lizette Risgaard.

LO-formanden hæfter sig ved, at overenskomsterne foruden lønstigninger også indeholder forbedringer for børnefamilier og seniormedarbejdere.

Hun har dog også noteret sig, at der har været stor kritik af arbejdsgivernes mulighed for at varsle overarbejde på op imod en time om dagen.

»Der er ikke nogen tvivl om, at der helt naturligt er stor opmærksomhed, når man ændrer på noget, specielt når vi taler om arbejdstid. Den bekymring skal vi tage alvorligt,« siger hun.

Hos Dansk Arbejdsgiverforening glæder man sig over, at man nu for alvor kan planlægge for de kommende tre år, som overenskomsterne gælder.

Og at man med de nye overenskomster har sikret begge sider af forhandlingsbordet bedre vilkår fremover.

»Vi øger fleksibiliteten for virksomhederne. Vi styrker efteruddannelsen, så den svarer til behovet på fremtidens arbejdsmarked.«

»Og vi tilgodeser familierne, så de bedre kan få hverdagen til at hænge sammen,« siger han.