Her er lederjobbet anno 2014

Bundlinje og kundetilfredshed vejer tungt, og udvikling og fastholdelse af gode medarbejdere vil på ny i 2014 blive blandt de vigtigste ledelsesopgaver.

Læs mere
Fold sammen

Kalenderen viser 29. december, og om to dage skal vi pakke 2013 ned og akkompagneret af champagne og raketter sige pænt goddag til et nyt år. For mange ledere bruges december til at gøre status over det forgangne år samt forberede det kommende.

Der er således de seneste uger blevet kigget på resultater for 2013 i mange virksomheder og reflekteret over, hvad der gik godt og skidt. Og der er blevet gjort mange tanker om, hvilke mål der skal indfries, og hvad der skal gøres anderledes, når 3-tallet udskiftes med et 4-tal.

Den gode nyhed, når der gøres status og kigges fremad, er, at man altid kan gøre det endnu bedre. Har man tjent én million, kan man næste år jagte to. Har man udvidet medarbejderstaben med ti, kan det måske i det nye år lade sig gøre at ansætte 20. Og har otte ud af ti kunder været tilfredse, vil det være oplagt at prøve at skrue tilfredsheden op til ni ud af ti.

Spørgsmålet er samtidig, hvordan man som leder skal prioritere sin tid. Verden er under konstant forandring, og det betyder på visse områder, at ledernes fokus forandrer sig i takt hermed.

I Lederne foretog vi før jul i samarbejde med analyseinstituttet YouGov en undersøgelse om de privatansatte lederes forventninger til 2014, og vi spurgte blandt andet, hvilke ledelsesopgaver der får størst betydning. Topscorer er »mål- og resultatstyring«, som 73 procent mener får stor eller meget stor betydning, efterfulgt af »forbedret kundetilfredshed eller kundeloyalitet«, »effektivisering af arbejdsprocesser« og »udvikling og fastholdelse af gode medarbejdere«.

I den modsatte ende af listen finder man »outsourcing«, som kun hver syvende mener bliver en stor eller meget stor ledelsesopgave i 2014.

Når jeg kigger på resultaterne af undersøgelsen, hæfter jeg mig særligt ved, at »udvikling og fastholdelse af gode medarbejdere« kommer ind blandt de væsentligste ledelsesopgaver lige efter de mere traditionelle fokuseringer på bundlinje, kundetilfredshed og effektivisering. Det understreger, at personaleledelse i disse år bliver en større og større del af ledernes job – uanset om vi er i krisetider eller, som meget tyder på er tilfældet, på vej ind i tider med optimisme og begrundet håb om ny vækst.

Når jeg taler med lederkolleger i forskellige brancher, i forskellige dele af landet og på forskellige ledelseslag er der en klar tendens til, at de bruger mere og mere tid på personaleledelse og medarbejderudvikling. Moderne medarbejdere kommer generelt med store kompetencer, et højt uddannelsesniveau og en imponerende entusiasme. Men de stiller samtidig store krav og har en forventning om, at dét at gå på arbejde ikke kun handler om at tjene penge til at betale havregryn og husleje, men i mindst lige så høj grad om at blive udviklet og få tildelt ansvar.

Er lederne ikke i stand til at skrue en spændende og udfordrende hverdag sammen for medarbejderne, vil mange medarbejdere begynde at kigge sig om efter nye græsgange. Og er man som virksomhed ikke oppe på beatet i forhold til at gøre sig attraktiv for potentielle nye medarbejdere, lander ansøgningen formentlig i stedet hos konkurrenten.

Men hvilke krav stiller det så til lederne her på tærsklen til et nyt år, at de måske skal bruge endnu mere tid på personaleledelse? Det betyder set med mine øjne primært to ting: Dels er lederne nødt til at holde sig ajour og løbende sørge for at dygtiggøre sig og eventuelt få efteruddannelse i de forskellige discipliner, som personaleledelse indebærer – herunder for eksempel at gennemføre vanskelige samtaler på en god og respektfuld måde. Og dels stiller det store krav til lederens menneskelige egenskaber.

I den forbindelse var det næppe nogen tilfældighed, at en undersøgelse fra Lederne tidligere på året viste, at det, der først og fremmest kendetegner en god leder, er, at han er »troværdig«, »handlekraftig« og »ærlig og ligefrem«.

Godt nytår!