Har du lyst til at arbejde?

En ny undersøgelse fra Danica Pension viser at hele 60 procent af de 35 til 55 årige vil på pension, når de fylder 65 år. Det er en dårlig nyhed for samfundsøkonomien, som i forvejen lider under manglende arbejdskraft. På den anden side er der bestemt ikke noget nyt under solen.

Som fremtidsforsker har jeg talt om den demografiske bombe, der tikker under samfundet, i de seneste 10 år. Alligevel har hverken virksomheder eller regering for alvor forberedt sig på de nye tilstande.

Hvis man som 45 årig bliver ledig på arbejdsmarkedet, anses man for gammel og kan få rigtigt svært ved at komme i betragtning ved en jobsamtale. Virksomhederne fokuserer næsten udelukkende på de nyuddannede, som der konkurreres om med næb og klør.

Derfor er det næppe tilfældigt, at der de seneste par år har været en tidobling af mandlige iværksættere, der er 60 år eller derover. De udgør en gruppe, der ikke føler sig velkommen på det eksisterende arbejdsmarked men heller ikke er klar til at være heltidsturister. Det er vel en af grundene til, at 62 procent af de 80.000 pensionister med fortsat arbejdsindtægt er selvstændige erhvervsdrivende.

Mimreordning nej tak
Løsningen er ikke skånejobs for den erfarne del af befolkningen. Er der én ting, 68-generationen hader, så er det at blive sat i bås - og da slet ikke med de der gamle fjolser, som man ikke kan identificere sig med.

Hvis man ønsker at fastholde hele den potentielle arbejdskraft, bliver man i stedet nødt til at sikre et rummeligt og fleksibelt arbejdsmarked, hvor man ikke diskrimineres økonomisk eller socialt.

For eksempel ved at lave en universel men fleksibel ordning, der tilgodeser alle medarbejdere. Både de erfarne der har lyst til at drosle ned, børnefamilien der skal have hverdagen til at hænge bedre sammen, golfentusiasten der drømmer om et lavere handicap, den stressede ingeniør og de mange, som har brug for at sætte tid af til et kompetenceløft.

Det ville skabe en bredere støtte, gøre det mindre stigmatiserende og skabe en motiveret arbejdsstyrke for de mange. Næppe et dyrere regnestykke end at have en kæmpestor gruppe fuldtidspensionister/turister gående rundt i de næste 20 år.

Den slidte medarbejder er ikke uddød
Og i denne tid, hvor der tales om, at vi skal holde fast i folk på arbejdsmarkedet længst muligt, skal vi lige huske på, at 50 procent af dem, der skal pensioneres i de næste par år, faktisk har været på arbejdsmarkedet siden 7. eller 9. Klasse.

De har arbejdet ud fra et industrisamfunds logik, hvor det handlede om at tjene penge, så man kunne nyde sin fritid og sit otium. Det er let nok for embedsfolk at sige, at de bare skal blive ved og ved – de er selv først kommet i gang på arbejdsmarkedet sidst i 20erne og ser frem mod en helt anden type arbejdsliv.

I takt med at vi bevæger os hen imod livslang læring og et mere projektbaseret udviklingssamfund, hvor mennesket og dets indsats er hovedressourcen, vil vi se en større udviskning mellem arbejde og fritid . Vi vil få en større gruppe, der arbejder mere af lyst end af pligt. I overgangsperioden skal der opfindes nogle nye og mere rummelige løsninger – og helst i går!