Grøn omstilling deler topledere

Mange topledere frygter, at omstilling til grøn energi, vil øge omkostningerne. Bæredygtighed spiller dog en betydelig rolle i produktudviklingen.

Toplederne i de danske virksomheder imødeser omstillingen i Europa og Danmark til grøn energi både med forventninger og frygt. Det fremgår af en rundspørge til Berlingskes panel af danske topledere.

Der har i de senere år været knyttet store forventninger til grøn vækst i danske erhvervsliv takketvære den politisk vedtagne omstilling til grøn energi, som senest i 2050 skal gøre Danmark uafhængigt af fossile brændsler. Ligeledes har EU vedtaget en målsætning om at begrænse brugen af fossil energi.Men på det seneste tegner udsigten til at gennemføre den grønne omstilling sig mere problematisk.

Dels fordi verdens lande ikke kan blive enige om en global aftale om CO2-reduktioner – dels fordi nye forekomster af skifergas i USA ændrer forsyningsbilledet – og sidst men ikke mindst, fordi de gældsplagede lande i Europa i stigende grad ruller støtteordninger til vedvarende energi tilbage.

En tredjedel af de danske topledere mener således, at omstillingen til grøn energi i høj grad vil øgeomkostningerne i deres virksomheder, mens kun er en femtedel af dem ser øgede salgsmuligheder i kraft af den grønne omstilling.

Det internationale energiagentur IEA har i sin seneste globale rapport peget på energioptimering,som den økonomisk mest realistiske måde at bekæmpe den globale opvarmning på.Denne analyse synes de danske topledere at have taget til sig. 80 procent af alle danske virksomheder er i gang med projekter, der vil reducere deres energiforbrug.

Undersøgelsen viser samtidig, at miljøhensyn og bæredygtighed spiller en betydelig rolle i produktudviklingen.I halvdelen af de virksomheder, som toplederne står i spidsen for, er man igang med produktudvikling, hvor miljøhensyn og bæredygtighed indgår.

De danske topledere har bemærket, at den kraftige stigning i amerikansk produktion af skifergas og skiferolie er ved at vende op og ned på forsyningsbilledet i verden. 42 procent forudser, atskifergas-udvindingen vil påvirke omstillingen til grøn energi negativt.

Læs mere i Berlingske Business Magasin torsdag den 31. januar