Gøgeungeeffekt sender SOSUer ud af hospitaler

Sygeplejersker sender i stigende grad social- og sundhedsassistenter ud af landets hospitaler. FOA efterlyser en bred variation i faggrupperne.

SOSU-skolen i Greve Fold sammen
Læs mere
Foto: Søren Bidstrup

Andelen af social- og sundhedsassistenter på landets hospitaler er stærkt faldende, viser en ny rapport KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning.

Fra 2008 og til 2012 er andelen af sygeplejersker steget fra 71 procent til 78 procent af de plejeansatte på hospitalerne, mens andelen af social- og sundhedsassistenter i samme periode er faldet fra 29 til 22 procent.

De samme sygehusafdelinger, men på forskellige hospitaler, anvender desuden social- og sundhedsassistenter vidt forskelligt. Nogle afdelinger har en SOSU-andel på nul, mens andre afdelinger har en andel på 43 procent.

KORA-rapporten peger decideret på, at »på afdelingen med den største og bredeste anvendelse af social- og sundhedsassistenters kompetencer var der en udpræget god samarbejdsånd, hvor medarbejderne fleksibelt hjalp hinanden«.

I fagforbundet FOA mener sektorformand Karen Stæhr, at rapporten giver et godt billede af situationen.

»Vi får at vide, at de sygeplejefaglige opgaver er blevet mere komplicerede, og derfor er det nødvendigt at erstatte social- og sundhedsassistenter med sygeplejersker. Nogle steder er det rigtigt. Men andre steder er det helt i skoven, når man fjerner alle social- og sundhedsassistenter fra bestemte afdelinger,« siger hun i en skriftlig udtalelse.

»Det er renlivet fagpolitik, og det fortæller meget, når rapporten konkluderer, at afdelinger, der gør brug af social- og sundhedsassistenternes særlige kompetencer, har det bedste samarbejdsmiljø, og det er også til gavn for patienterne,« fortsætter hun.

Karen Stæhr peger på, at handler om at stille »det stærkeste hold« på hver eneste hospitalsafdeling i Danmark.

»Til det stærkeste hold hører i dag også social- og sundhedsassistenter. Forsker-rapporten peger meget målrettet på nogle kernekompetencer i den primære pleje, som social- og sundhedsassistenter er klart bedst til. Og rapporten viser også, at arbejdsmiljø og samarbejde går bedre, når der er bred variation i faggrupperne,« siger FOAs sektorformand.