Gode ledere formes af teori og praksis

Opskriften på en god leder indeholder både skolebænk og skolegård. Man skal være dygtig til at tilegne sig teoretisk stof, men samtidig være empatisk og god til at kommunikere klart.

Vibeke Skytte, direktør Lederne Fold sammen
Læs mere
Foto: Scanpix Danmark

Hvordan bliver man en dygtig leder? Og kan man uddanne sig til at blive en god leder? Det er nogle af de spørgsmål, jeg ofte bliver stillet i forskellige fora både af potentielle kommende ledere, af lederkolleger og af andre ledelsesinteresserede. Og det er jo gode spørgsmål, som også mange andre end jeg gennem tiden har kastet sig ud i at svare på.

Inden jeg kommer med mine egne tanker, vil jeg lige dvæle lidt ved en rigtig interessant artikel, som Berlingske bragte for et par måneder siden. Her blev der budt ind med flere interessante svar på, hvordan man former dygtige ledere.

Som eksempel blev blandt andre fremdraget Waldemar Schmidt, der i 27 år var administrerende direktør i rengøringskoncernen ISS. Han har aldrig taget en lederuddannelse og mener grundlæggende, at dér, hvor man lærer at blive en dygtig leder, er på jobbet.

»Lederkvalifikationer lærer man ikke ved at gå på universitetet og tale med en professor. Det er ude på jobbet og gennem livet. En chef bør være en form for coach for sine medarbejdere, så de kan udvikles. Men jeg tror ikke, det er noget, man kan udvikle på en uddannelse,« sagde Waldemar Schmidt til Berlingske.

På den anden side stod blandt andre Bente Elkjær, professor i læringsteori med særligt fokus på læring i organisationer og arbejdsliv ved Aarhus Universitet. Hun slog i artiklen fast, at der ikke ville blive undervist i ledelse, hvis det ikke gavnede. Bente Elkjær havde en vigtig tilføjelse: »

Det er dog de færreste, der går direkte fra universitetet og ud i et lederjob.«.

Min holdning ligger tæt op ad, hvad rådgivningschef hos Lederne Niels Henriksen var citeret for i samme artikel. Her sagde Niels Henriksen, at ledelse i dag er en kombination af teori, praksis og selvindsigt, og man kan ikke bare læse sig til at blive leder. På den anden side – betonede Niels Henriksen – er det en forudsætning for succes som leder, at man kan tilegne sig teoretisk stof og bruge det til at lede medarbejdere og forstå sin lederrolle. Som han udtrykte det: »Det er både skolebænk og skolegård, der gør dig til en god leder«.

Billedet med skolen, hvor man er nødt til at være flittig med lektier og i undervisningen, men hvor de sociale kompetencer, børnene tilegner sig i skolegården i frikvartererne, heller ikke må undervurderes, indrammer ganske præcist, hvad der set med mine øjne former en særligt dygtig leder.

Selvfølgelig findes der eksempler på gode ledere, der ikke har overrendt skoler og universiteter. Generelt ser vi dog i disse år en positiv tendens til, at et stigende antal ledere har længere, videregående uddannelser med sig, inden de takker ja til lederjob, og det er ganske enkelt en forudsætning for at kunne bestride en lang række lederjob, at man har en solid akademisk ballast og er i stand til at sætte sig ind i selv meget kringlede problemstillinger.

Men som en undersøgelse, Lederne offentliggjorde i oktober i år om køn, uddannelse og karriere også viste, er det de færreste, som går direkte fra skolebænken til lederjobbet. Ifølge undersøgelsen begynder lederkarrieren for seks ud af ti ved, at de som medarbejdere i en virksomhed bliver tilbudt eller opfordret til at søge et lederjob.

Og så er der, ikke at forglemme, en vigtig sidste brik i det puslespil, som forestiller den gode leder: De kommunikative færdigheder. Evnen til at kommunikere klart og tydeligt, både i skrift og tale og både med medarbejdere og kunder, får stadig større betydning for at være en dygtig, respekteret og forstået leder.