God udsigt fra kontorlandskabet

KLUMME. Storrumskontorer er nutidens og fremtidens måde at indrette arbejdspladser på. Men før de fysiske rammer fungerer optimalt, kræver det ofte ledelsesmæssige tiltag.

Vibeke Skytte, direktør, Lederne. Fold sammen
Læs mere

En af mine gode bekendte skiftede job i foråret – fra ét lederjob til et andet, men med nogle nye udfordringer, større ledelsesansvar og bedre ansættelsesvilkår. Der var bare ét lille aspekt ved det nye job, som min bekendte havde overset: nemlig de fysiske rammer i det nye job. Efter at have tilbragt de seneste otte år i eget kontor blev hun på dag et i det nye job anvist et fint skrivebord i hjørnet af et storrumskontor.

»Det må jeg indrømme, at jeg lige skulle vænne mig til,« berettede hun, da vi talte sammen et par uger efter jobstarten.

Jeg kom til at tænke på min bekendte og hendes udfordringer med at finde sig til rette i et storrumskontor, da jeg læste den nye undersøgelse om samme emne, som Lederne netop har offentliggjort. Den viser, at lederne generelt mener, at der er flere fordele end ulemper ved at arbejde i et storrumskontor, men den peger også på nogle udfordringer, som rammerne kan give.

På plussiden står blandt andet ifølge et flertal af de ledere, som selv arbejder i storrumskontor, at de fysiske rammer giver bedre muligheder for at sparre med hinanden om arbejdsopgaverne og bedre muligheder for hurtigt at udveksle informationer. Derudover peger mange på, at der opstår et styrket socialt samvær i storrumskontorer.

Men der er også torne på roserne. Halvdelen af lederne mener, at det ikke er muligt at tale fortroligt med kolleger eller medarbejdere i et storrumskontor, og mange mener ikke, man kan føre en personlig samtale.

Som jeg ser det, er storrumskontorer kommet for at blive. Det er nutidens og givetvis også fremtidens måde at indrette arbejdspladser på, og derfor er det glædeligt at konstatere, at en stor del af lederne mener, at storrumskontorer øger muligheden for vidensdeling, og at de fysiske rammer gør det lettere at holde hinanden orienteret. Storrumskontorer er en god måde at styrke det faglige og sociale fællesskab i dagligdagen på arbejdspladserne på.

Men det er samtidig helt tydeligt, at storrumskontorer ikke er velegnede til alle typer opgaver og alle typer samtaler. På linje med at det ikke er hensigtsmæssigt at føre fortrolige snakke i køen hos bageren søndag morgen, bør dén type af samtaler heller ikke foregå i et storrumskontor, men derimod i et stillekontor eller et mødelokale. I det lys er det værd at bemærke, at undersøgelsen samtidig viser, at der i halvdelen af virksomhederne allerede er etableret adgang til mere uformelle mødesteder, for eksempel caféområder, og på knap halvdelen er der etableret deciderede stillerum.

Ligesom alle andre udfordringer i arbejdslivet kræver storrumskontorer ledelse. Man kan ikke placere en stribe mennesker i et åbent kontorlandskab uden ledelsesmæssigt blandt andet at forholde sig til, hvor i rummet de enkelte medarbejdere skal placeres. Derudover er mennesker nu engang forskellige, og det betyder, at der kan være særlige behov omkring temperaturer, og der kan være nogle, som i højere grad end andre har brug for arbejdsro og mulighed for fordybelse.

På min bekendtes nye arbejdsplads er der taget en række initiativer for at få storrumskontorerne til at fungere optimalt, og efter lidt tid fandt hun blandt andet ud af at benytte stillerum og mødelokaler til den type af samtaler, som ikke var egnede til kontorlandskabet.

I dag er hendes syn på de fysiske rammer et helt andet, end da hun med en vis skepsis satte sig første gang ved skrivebordet. Hun ser det som et vilkår med gode muligheder – og frem for alt glæder hun sig over, hvor hurtigt og let informationer kan blive delt hen over bordene.