God ledelse? Det er en god idé

Det er ikke ligegyldigt, om man som leder har en god dialog med medarbejderne og kerer sig om deres work-life-balance. Ud over glade medarbejdere giver det bonus på bundlinjen.

Vibeke Skytte, Lederne Fold sammen
Læs mere

I al den tid, jeg har været leder, og det er efterhånden en del år, har jeg ofte benyttet lejligheden til at sætte ledere og ledelse på dagsordenen – herunder især betydningen af god ledelse.

Jeg kan dermed med en vis erfaring slå fast, at det er de færreste, som højlydt erklærer, at de ikke sætter pris på god ledelse – lidt på samme måde, som at kun de færreste takker nej til god mad. Hvem vil ikke hellere spise den gode, veltilberedte mad baseret på lækre råvarer frem for den dårlige fastfood-udgave?

Når jeg taler med medarbejdere og lederkolleger om betydningen af god ledelse, er det tit en brugbar øjenåbner at vende tingene på hovedet ved at hive et eksempel frem fra erindringen på rigtig dårlig ledelse. Alle har vi nok desværre oplevet en leder eller to i løbet af vores arbejdsliv, som ikke var opgaven voksen, mistede overblikket eller traf fatale, forkerte beslutninger. Det er således for de fleste ret tydeligt, hvad der kan ske med både virksomhed og medarbejdere, hvis ledelsen er dårlig.

Men hvad kan man bruge god ledelse til? Og er der overhovedet nogen målbar effekt af, at lederne er dygtige til at varetage lederjobbet?
Svarene på de spørgsmål er der kommet mange bud på gennem årene, men ofte har dokumentationen måske nok været på lidt tynd is. Nu er isen blevet noget tykkere at træde ud på.

I slutningen af april offentliggjorde Lederne sammen med professorerne Valdemar Smith og Tor Eriksson fra Institut for Økonomi på Aarhus Universitet en stor, grundig undersøgelse med titlen »God ledelse og god performance i danske virksomheder og organisationer«.

Undersøgelsen har været undervejs i et lille års tid og dokumenterer blandt andet, at der er en klar sammenhæng mellem virksomheders fokus på god ledelse og selvsamme virksomheders bundlinje, medarbejdertilfredshed og arbejdsmiljø.

Det konkluderes sort på hvidt, at den direkte effekt på bundlinjen af god ledelse simpelthen er større nu, end den var i en tilsvarende undersøgelse fra 2006. Endvidere kan man se, at dialogbaseret ledelse batter på bundlinjen – en ledelsesstil, hvor lederen populært sagt taler med medarbejderne frem for at udstikke ordrer, påvirker således virksomhedernes performance i positiv grad og øger sandsynligheden for et stort overskud og vækst i omsætningen.

Ledelses­mæssig fokus på arbejdsmiljø og work-life-balance har ligeledes stærke effekter på virksomhedernes performancemål.

Nok så vigtigt viser undersøgelsen også, at uddannelse og udvikling af ledere har en kæmpestor effekt. Virksomheder, der sørger for at udvikle og forfine ledernes kompetencer på skolebænken, kan således registrere øget effektivitet, markant lavere medarbejdergennemstrømning og lavt sygefravær.

Og hvad kan man så bruge sådan en undersøgelse og sådan nogen konklusioner til som leder i Danmark anno 2015? En hel del, mener jeg. Først og fremmest er det rigtig vigtigt at vide, at det betaler sig at arbejde med sin ledelsesform og sin ledelsesstil. Det er ikke ligegyldigt, om man har en god dialog med medarbejderne, og det er bestemt heller ikke ligegyldigt, om man som leder sikrer, at medarbejderne trives.

Gevinsten er således ikke kun tilfredse medarbejdere, men også den nok så vitale, at virksomheden tjener penge.

Personligt vil jeg have et print af undersøgelsen liggende et sted på mit kontor, hvor jeg til enhver tid kan finde den. Dermed har jeg skytset klar, næste gang, jeg taler med en leder, som har mistet troen på værdien af god ledelse, eller som tænker, at det kan være ligegyldigt med at komme af sted på lederuddannelse!