Fyret med ondt i ryggen får erstatning

En fyret bankrådgiver med kronisk ryg lidelse får ny erstatning for fyreseddel.

Man kan ikke fyre en medarbejder, fordi vedkommende har en kronisk ryglidelse. Det viser en afgørelse fra Ligebehandlingsnævnet. Fyringen var i strid med reglerne, og den fyrede får nu derfor ni måneders løn i erstatning.

Sagen handler om en bankrådgiver, der var født med en ryglidelse. Ryglidelsen betød, at medarbejderen efter mange års ansættelse var nødt til at overgå til et fleksjob i banken.

Bankrådgiveren blev efter cirka et år i fleksjobbet sygemeldt på grund af stress og depression. Efter omkring et halvt års uafbrudt sygefravær, valgte banken at opsige hende. Men den gik ikke.

- Nævnet henviste til, at hendes rygskævhed var så alvorlig, at der var tale om et handicap omfattet af forskelsbehandlingsloven, siger leder af arbejds- og ansættelsesret i revisions- og rådgivningsfirmaet KPMG, Julie Gerdes.Afgørelsen kommer til at koste virksomheden en erstatning til den fyrede medarbejder på ni måneders løn, hvilket svarede til 275.000 kroner.

Er en medarbejder meget syg og ofte væk, kan en fyring være lovlig, hvis det giver arbejdsgiveren driftsmæssige problemer. Der er dog visse krav som arbejdsgiveren skal opfylde, før man kan skride til en fyring.

- Men denne afgørelse understreger, at arbejdsgiverne skal træde varsomt, når sygefraværet skyldes et handicap. Ellers kan det koste dyrt, påpeger Julie Gerdes.

En opsigelsen kan nemlig være i strid med forskelsbehandlingsloven, som forbyder opsigelse begrundet i et handicap.

- Og i sådanne tilfælde er det arbejdsgiveren, der skal bevise, at fyringen ikke skyldes medarbejderes eventuelle handicap, siger Julie Gerdes.