Frank Jensens vagthunde fanger løndumpere

Hver 14. ansatte hos Københavns Kommunes private underleverandører har arbejdet under ulovlige løn- og arbejdsforhold. Det viser resultatet af den stikprøvekontrol, som har kørt, siden overborgmester Frank Jensen optrappede sin kamp mod social dumping i efteråret 2014.

Tømrer- og snedkermester Ebbe A. Olsen (t.h.) fra Ebbe A. Olsen APS tjekker plantegningerne over ombygningen af Fritz Hansens tidligere showroom i Københavns Frihavn sammen med tømrermester Michael Bønding. Foto: Søren Bidstrup Fold sammen
Læs mere

Midt i travlheden op til jul tikkede en mail fra Bureauet Veritas ind i mailboksen hos Helle Hende, der står for administrationen i tømrer- og snedkerfirmaet Ebbe A. Olsen i Køge.

I første omgang forblev mailen uåbnet, men da Helle Hende fik kigget nærmere på den, gik det op for hende, at det var noget, der skulle svares på, hvis virksomheden skulle undgå at få økonomiske sanktioner og Københavns Kommune på nakken, og at hun ikke kunne nå det inden tidsfristen lillejuleaftensdag.

Ebbe A. Olsen stod får hovedentreprisen på et projekt for Københavns Kommune ved Langebro, og Veritas ville på vegne af kommunen have dokumentation for, at tømrerfirmaet og dets i alt seks underleverandører overholdt den sociale klausul i kontrakten.

»Jeg kunne godt se, at det var et større arbejde at hente oplysningerne hjem fra vores underleverandører, så jeg måtte via Veritas bede Københavns Kommunen om udsættelse til hen i januar. Jeg kunne sagtens finde oplysningerne om vores medarbejdere, men det kom noget bag på flere af vores underleverandører, at de skulle ind og finde oplysninger om hver enkelte medarbejder i E-indkomst og sende kopier af ansættelseskontrakter,« fortælle Helle Hende.

Kædeansvar

Ebbe A. Olsen er en af de mange private leverandører til Københavns Kommune inden for bygge-, rengørings- og plejebranchen, der siden 2011 har skullet leve op til en social klausul om, at deres medarbejdere og ansatte hos eventuelle underleverandører skal leve op til de gældende overenskomsters minimumskrav. Siden 2014 har leverandørerne også været underlagt en uafhængig stikprøvekontrol, ligesom kommunen under stor debat har indført et såkaldt kædeansvar, som betyder, at hovedleverandøren har ansvar for, at underleverandører overholder klausulen. Formålet er at undgå social dumping.

I efteråret 2014 hyrede Københavns Kommune med overborgmester Frank Jensen (S), der har sat sig personligt i spidsen for kampen mod social dumping i København, Bureauet Veritas som en slags vagthund, der skulle gennemføre 1.400 stikprøver årligt for at sikre, at virksomhederne rent faktisk holder, hvad de har lovet.

Stikprøver

Målet om 1.400 stikprøver blev nået i første kvartal i år, og Økonomiudvalget på Københavns Rådhus har derfor netop modtaget en rapport om resultaterne.

Den viser, at der i hvert fjortende – eller syv pct. – af de i alt 1.417 stikprøver, som er blevet taget, blev fundet overtrædelser af løn- og arbejdsvilkår.

En stikprøve omfatter én ansat hos en af kommunens leverandører eller dennes underleverandører, og det betyder, at kontrollen har vist, at i alt 101 personer ikke fik den løn og de tillæg eller havde de arbejdsforhold i øvrigt, som Københavns Kommune kræver. Der er nu rettet – eller er ved at blive rettet – op på forholdene.

På overborgmester Frank Jensens kontor er der tilfredshed med indsatsen, som samlet koster kommunen fem millioner kr. om året. Heraf går de fire millioner til indsatsgruppen, som står for kontrollen.

»Det viser sig, at indsatsen gør en forskel. Men jeg er også meget optaget af den præventive virkning, som et uafhængigt tilsyn har. De eksempler, vi har haft tidligere på social dumping, var nogle, som pressen afslørede, og hvor vi havde grelle eksempler på lønninger helt ned til 40 kr. i timen på byggepladser,« siger Frank Jensen med henvisning til en række sager om løndumping, som var oppe i perioden frem til 2012-13 og fik kommunen til at indføre krav til ansættelsesforhold og kædeansvar.

Hos fagforbundet 3F, der i årevis har haft kampen mod social dumping højt på sin dagsorden, er formand for 3F København, Bjarne Høpner, overrasket over antallet af sager, som kontrollen har taget ud til rapport.

»Jeg havde forventet, at lidt færre sager blev taget ud. Men ser man lidt nærmere på sagerne, handler nogle af dem nok om, at det her stadig er lidt nyt, og mange har hurtigt fået bragt tingene i orden. Det viser, at det har en præventiv effekt, når virksomhederne kan risikere at blive kontrolleret og få en økonomisk sanktion,« siger Bjarne Høpner, der til gengæld ikke er overrasket over de overtrædelser, virksomhederne er fanget i. Det drejer sig nemlig typisk om manglende udbetaling af tillæg og overarbejdsbetaling.

Godt tilfreds

Hos tømrer- og snedkermester Ebbe A. Olsen i Køge var der intet at komme efter i kontrollen. Ebbe A. Olsen har i årevis arbejdet med kunder i mere eller mindre offentligt regi og har i øjeblikket blandt andet opgaver for Københavns Politi og By & Havn på Nordhavnen.

Han er godt tilfreds med, at Københavns Kommune gør en indsats for at undgå unfair konkurrence.

»Kontrollen gav os en masse ekstra arbejde, men jeg kan godt se formålet med det. Man er nødt til at gøre noget ved den unfair konkurrence, der kan komme fra virksomheder, der ikke overholder reglerne,« siger Ebbe A. Olsen.