Fra leder til medarbejder

Finanskrisen har kostet mange ledere jobbet. Nu har de en opgave i at se og anvende de tidligere lederes ressourcer og kompetencer på en ny måde. Alt andet er kompetencespild.

Finanskrisen har skærpet kravene til ledelse og det har ”overflødiggjort” mange ledere, som skal finde en ny rolle som medarbejder. Mange virksomheder forsømmer at investere i opbakning til og kompetenceudvikling af de ledere, som er gået fra at være leder til medarbejder. Virksomheder har en opgave i at se og anvende deres ressourcer og kompetencer på en ny måde. Alt andet er kompetencespild.

Talentudvikling, karriereudvikling, lederudvikling og kompetenceudviklingsinitiativer generelt er områder, som stort set alle virksomheder i Danmark i dag arbejder konkret med og dermed investerer rigtig mange ressourcer i. Det er absolut vigtigt, da vi skal være på forkant kompetencemæssigt for at kunne begå os i den globale konkurrence om talenterne og de kloge hoveder.

Til gengæld forsømmer mange virksomheder desværre at vie opmærksomheden på de mange ledere, som ikke har kunnet matche kravene, og som derfor ufrivilligt enten er blevet ledige, eller som har måttet skifte rolle fra leder til medarbejder.

Nye lederkompetencer med finanskrisenDe sidste år er mange topledere blevet presset, og det er blevet synligere end tidligere, hvilke ledere der leverer resultaterne og samtidig kan lede medarbejderne, så de føler jobglæde og dermed leverer resultater.

Finanskrisen har afgjort kastet lys over, hvem der har kunnet matche de nye krav til ledelse. Det er f.eks. blevet tydeligere, hvem der har evnen til at kunne håndtere en større grad af kompleksitet, fleksibilitet og hastighed. Og samtidig med disse grundvilkår for ledelse, hvem der både kan skabe fremdrift og resultater, lede medarbejdere på en udviklende måde og har den nødvendige markeds- og organisationsforståelse til at kunne træffe fornuftige beslutninger.

Under højkonjunkturen blev der udnævnt mange ledere, fordi de f.eks. var fagfaglig kompetente (den gamle traver: at personer udnævnes på grund af faglighed og ikke på deres lederkompetencer), og de blev ofte valgt ud fra en idé om, at de nok ville lære at blive ledere med tiden. De ledere, der i dag ikke leverer resultater og tilmed får dårlige tilbagemeldinger på tilfredshedsundersøgelser, og måske i virkeligheden oplever, at medarbejderne er mere besværlige, end de er spændende at udvikle og skabe resultater sammen med, dem er der ikke på samme måde som tidligere plads til.

Rolleskift kan være berigende

Resultatet har været, at mange ledere har måttet skifte rolle fra leder til medarbejder enten i forhold til et nyt job eller internt i virksomheden. Min påstand er, at der foregår et meget stort kompetencespild, når ledere må skifte rolle fra leder til medarbejder. Og det er i dybest set ærgerligt, da mange tidligere ledere faktisk finder ud af, at det er mere tilfredsstillende at løse opgaverne, og opdager at der har de det bedst frem for i lederrollen. De får også et bedre hjemmeliv, da familien tidligere har skullet lægge øre til at høre om ting og medarbejdere, der ikke fungerede på arbejdspladsen.

I mit arbejde med ledelsesudvikling har jeg også oplevet mange medarbejdere, der har ytret deres utilfreds med deres leder. De har ofte givet udtryk for, at personen er faglig kompetent og i grunden et sympatisk menneske, men hun/han kan bare ikke udøve ledelse og dermed har de langsomt mistet respekt for pågældende.

Status og prestigetab

Der er meget status og prestige forbundet med at have rollen som leder, og det betyder, at mange virksomheder har svært ved at tage beslutningen om at flytte en leder fra at være leder til medarbejder. Reaktionerne fra omgivelserne er jo ofte også meget positive, når en medarbejder bliver leder, mens der til gengæld skabes rygter og fortællinger, såsom at hun/han fungerede jo heller ikke, eller hun/han er blevet degraderet, når en leder bliver medarbejder.

Kompetencespil

Mange virksomheder kan med fordel gøre sådanne rolleskift lettere for den pågældende leder, for kolleger og for dem selv som chefer.

1. Først og fremmest ved at tale åbent med lederen om hvorfor rolleskiftet, og hvad et rolleskifte indebærer for lederen. Både konkret i form af opgaver og følelsesmæssigt. Mange chefer er imidlertid bange for at berøre det mere personlige i forbindelse med et sådan rolleskift. Oftest fordi mange chefer ikke selv kan forestille sig eller håndtere et rolleskifte for sig selv.

2. Dernæst er opgaven at give støtte til, at den tidligere leder bliver inkluderet i medarbejderfællesskabet og får genvundet deres respekt. At blive inkluderet er i sidste instans en opgave for lederen selv, men chefen må hjælpe indirekte ved at give ansvarstunge opgaver til lederen eller via moralsk opbakning.

3. Endelig må virksomheden have et beredskab, som sikrer, at den tidligere leders kompetencer i forhold til nye opgaver bliver anvendt og udviklet optimalt. Opbakning til og kompetenceudvikling af tidligere ledere er helt centralt og vil være til gavn for både virksomheden, medarbejderne og lederen selv. Alt andet er et enormt kompetencespild.