Forskel på juridiske og moralske forpligtelser

Det vil ofte være en moralsk vurdering, der afgør, om man bør viderebringe oplysninger baseret på rygter.

Foto: Zsolt Nyulaszi.
Læs mere
Fold sammen

Lederen Steen kom i sidste uges dilemma på business.dk i klemme, da hans lederkollega fra en anden afdeling talte over sig og fortalte, at tre nøglepersoner – ifølge rygter - er på vej videre for at stifte en konkurrerende virksomhed. Steen er i tvivl om, hvorvidt han er forpligtet til at varsle direktionen.

- Hvis man har konkret viden om, at nogen på ens arbejdsplads foretager sig noget ulovligt i relation til arbejdspladsen, er man forpligtet til at fortælle det. Men i det her tilfælde er Steens viden baseret på rygter, og de tre personer, som er på vej videre, foretager sig ikke nødvendigvis noget ulovligt, fortæller Malene Saaby, der er teamchef og advokat hos Lederne.

- Man må gerne forberede opstart af konkurrerende virksomhed, mens man fortsat er ansat, men man må ikke aktivt drive konkurrerende virksomhed, hvilket i praksis giver anledning til en del tvister, siger Malene Saaby.

Dermed er der ikke umiddelbart noget til hinder for, at Steen holder tæt med sin viden. Men selv ville advokaten føle en moralsk forpligtelse til at orientere direktionen.

- I udgangspunktet er det sjældent hensigtsmæssigt at handle på baggrund af rygter, men personligt ville jeg nok føle mig moralsk forpligtet til at undersøge sagen nærmere og gøre mine overordnede opmærksomme på problemstillingen, siger Malene Saaby, der hælder til at pege på løsningsmulighed nummer 1.

- Jeg synes, at Steen skal fortælle sin kollega, at han føler sig moralsk forpligtet til at bringe oplysningerne videre, men at han vil holde kollegaens navn udenfor og ikke fortælle direktionen, hvor oplysningerne kommer fra, siger Malene Saaby.