Fordi de gerne vil, men også fordi de skal: Derfor tager TDC samfundsansvar

Virksomheders sociale ansvarlighed er motiveret af et sammensurium af ideologiske og økonomiske bevæggrunde, lyder det fra TDC-koncerndirektør.

Nogle af de større erhvervskunder kræver, at TDC skal gøre noget for samfundet, hvis de vil handle med dem, fortæller TDC-koncerndirektør Jens Aaløse. Foto: Thomas Lekfeldt Fold sammen
Læs mere

Hvad er et firmas vigtigste opgave – at tjene samfundet eller at tjene penge? Og udelukker det ene det andet?

For mere end 50 år siden skrev den nu afdøde superøkonom Milton Friedman i sin bog »Kapitalisme og frihed«, at virksomheder kun har ét formål: At optimere sin profit, så længe det foregår inden for de gældende regler og love.

Siden fulgte han op med en kronik i The New York Times Magazine, hvor han udtrykte, hvad der senere er blevet døbt »Friedman-doktrinen« i den engelske litteratur:

»Hvis en virksomhedsleders handlinger af hensyn til »sociale forpligtelser« mindsker udbyttet til aktionærerne, så er det deres penge, virksomheden bruger. Hvis det betyder, at priserne stiger for forbrugerne, så er det kunderne, der betaler,« skrev Milton Friedman.

Men ifølge TDC-koncerndirektør Jens Aa­løse, der i en kronik i fredagens Business-sektion beskriver, hvordan og hvorfor TDC har valgt at samarbejde med organisationen Danske Skole­elever om en indsats mod digital mobning, giver den såkaldte Corporate Social ­Responsibility (CSR) fordele begge veje.

Så Friedman tager fejl, mener Jens Aaløse:

»Det er ofte her, debatten er kørt af sporet historisk set. CSR gavner på en måde, hvor det måske ikke direkte kan ses på EBITDA-niveau, men som er vigtig for virksomheder. Hvis vi kan løfte medarbejderstoltheden, tiltrække de helt rigtige medarbejdere og holde vores kunder glade, så er det vigtigt.«

Negativ kommerciel betydning

TDC-koncerndirektøren erkender, at der også er et kommercielt hensyn at tage, når CSR står højt på dagsorden:

»Vi påtager os rollen som en aktiv samfundsborger, fordi vi gerne vil, fordi vi synes, det er vigtigt, men også fordi vi skal. Hos nogle af vores større erhvervskunder er det et eksplicit krav, at vi skal gøre noget for samfundet, hvis vi skal handle med dem,« siger Jens Aaløse:

»Hvis vi ikke gør det, har det en åbenlys negativ kommerciel betydning for os. Men jeg tror heller ikke på, at ret mange virksomheder troværdigt kan stille sig frem og sige, at de ikke gør de fleste af de ting, som de gør, fordi det direkte eller indirekte har en kommerciel effekt.«

Ifølge professor ved Copenhagen Business School Mette Morsing er der overvejende set fem årsager til, at virksomheder vælger at være en aktiv del af samfundet.

De to første går på, at nogle virskomhedsejere føler en moralsk forpligtelse, mens andre ser bæredygtighed som et kreativt benspænd, der kan føre til nye tankemønstre og innovative løsninger. Derudover kan det være en måde at sænke virksomhedens omkostninger, siger Mette Morsing.

Hun nævner virksomheders elforbrug som et område, der ofte kan indbyde til forandringer. Dels fordi det er bedre for miljøet, hvis der bruges mindre strøm, men også fordi strømregningen så vil være lidt mindre.

Ensomhedens paradoks

Derudover vil nogle virksomheder måske forsøge at komme myndighederne og lovgivningen i forkøbet, således at de agerer i stedet for at reagere, hvis de fornemmer, at der er ny lovgivning på vej inden for et område. Endeligt er der selvfølgelig også noget branding, image og omdømme i det, fortæller CSR-eksperten:

»Der er en tro på, at hvis man har en aktiv social profil, så står man bedre over for både kunder og myndigheden,« siger Mette Morsing. Hun vurderer desuden, at CSR og social ansvarlighed er kommet for at blive:

»Da Finanskrisen kom i 2008, var der mange, der sagde: »Nu må vi hellere lukke lidt ned for alt det CSR og etik.« Men siden er det kun blevet endnu større, endnu mere udbredt. Og jeg tror, det bliver ved med at vokse.«

TDCs nye CSR-strategi blev udtænkt sidste sommer og handler primært om danskernes digitale evner, adfærd og fællesskabsfølelse.

Ifølge Jens Aaløse bunder det i, at TDC selv ser et paradoks i, at det aldrig har været lettere at kommunikere via digitale hjælpemidler og sociale medier, men at stadig flere danskere alligevel er ensomme.