Forandringer kræver god balancegang

Det er en hårfin balancegang at gennemføre markante forandringer i virksomheden, når både virksomhed og medarbejdere skal plejes optimalt. Stræb efter at finde den rigtige balance.

Find balancen
For at skabe og bevare en atmosfære, der er præget af tillid, under forandringerne skal ledelsen finde balancen mellem disse seks modsatrettede par:

Balance nr. 1: Vær katalysator for forandring/Forstå at håndtere overgangen.

For at være katalysator for forandringen skal man kunne styre et initiativ, skabe den nødvendige opbakning og bevare fremdriften. At forstå at håndtere overgangen vil sige, at man er i stand til at se og tage højde for folks følelser og meninger omkring forandringen og dens eventuelle følgevirkninger. En leder, der er god til begge dele, skaber en atmosfære, hvor folk kan samarbejde – selv i vanskelige tider. Den type leder tager visionen om forandring til sig og forstår at kommunikere den vision entusiastisk og energisk.

Samtidig giver den type leder både sig selv og andre ret til at udtrykke tvivl eller bekymring. Når folk arbejder sig gennem processen, rækker tilliden og engagementet længere, og forandringsinitiativet vokser i styrke.

Balance nr. 2: Vis, at det er vigtigt/Udvis realistisk tålmodighed.

En af ledelsens vigtigste opgaver under en forandringsproces er at kommunikere dens vigtighed. Det holder gang i den positive energi og øger produktiviteten. Men tålmodighed er lige så vigtigt. Realistisk tålmodighed betyder, at man ved, hvornår og hvordan man skal sænke farten, så folk får tid til at tilpasse sig. Mangel på tålmodighed kan underminere folks engagement og hæmme forandringsprocessen. En velafbalanceret leder går ikke i panik, overreagerer ikke og forstår at vægte, hvad der er vigtigt hvornår. Den type leder gør en bevidst indsats for at støtte og lede folk, når der er behov for det. Han/hun ved, at folk tilpasser sig forandringer på mange forskellige måder. Nogle af dem kræver måske ekstra træning eller tid til at leve op til de nye forventninger, mens andre måske har brug for et forum, hvor de kan få luft for frustrationerne. Realistisk tålmodighed betyder også, at man kommer med konsekvent og ærlig feedback. Folk har brug for at vide, hvad de gør godt, og hvad de kan gøre anderledes.

Balance nr. 3: Skær igennem/Vis empati

At skære igennem betyder, at man ser udfordringerne i øjnene og er beslutsom, og at man står fast, når man møder modstand. At være empatisk betyder, at man forstår andres følelser og oplevelser. En empatisk leder kan sætte sig selv i andres sted, tager de individuelle begrænsninger i betragtning og værdsætter både folk og resultater. Den type leder ved, at manglende empati kan underminere moralen og motivationen.

Disse to evner er nogle af de vanskeligste for en leder at afbalancere. Mange ledere har lært at lukke af for de følelsesmæssige reaktioner, når de skal træffe vanskelige beslutninger. Hvis de viser deres “bløde side”, er de bange for, at det er et svaghedstegn eller tegn på manglende engagement. Men at kunne forholde sig følelsesmæssigt har faktisk den modsatte virkning, når forandringerne eller krisen banker på. Folk har brug for at vide, at deres chef kan være hård og beslutsom, men at de også er mennesker.

Balance nr. 4: Vis optimisme/Vær realistisk og åben.

Ledelsen spiller en altafgørende rolle, når det gælder om at bevare optimismen under en større omlægning. Ledelsen skal se de positive virkninger og kommunikere deres vision til andre. Når folk bliver stressede over forandringer, finder de energien og tiltroen ved at se på ledelsen. En optimistisk leder er oprigtigt engageret i den foreliggende forandring, og den optimisme smitter. Men en velafbalanceret leder lader sig ikke forblinde af optimismen. Optimismen afvejes med realisme og åbenhed. Den type leder kan tolke situationen korrekt. Man pakker ikke tingene ind, og man forstår at indrømme sine fejl. En velafbalanceret leder stiller de svære spørgsmål, bringer (både godt og dårligt) nyt og gør opmærksom på udfordringer og vanskeligheder. En balancegang mellem optimisme og realisme skaber tillid.

Balance nr. 5: Vær uafhængig/Stol på andre.

En uafhængig leder har tillid til sine egne evner og sin formåen. Den type leder er vant til at arbejde selvstændigt og er tit stolt af “at kunne klare skærene selv”. At stole på andre betyder, at man giver folk plads til at udføre deres arbejde i forbindelse med en opgave eller et projekt uden at blande sig eller styre dem for meget. Når indviklede forandringer skal gennemføres, er det vigtigt, at man som leder stoler på andres ekspertise og perspektiv på tingene.

Mange ledere har utroligt svært ved at finde balancen i netop dette par. Myten om den heroiske leder, der altid er stærk, modig og uafhængig, mens han/hun takler ekstraordinære forandringer, er dybt rodfæstet i folks bevidsthed. Men i virkeligheden er det mere sandsynligt, at en leder når længst, når han/hun konfronterer vanskelighederne med et stærkt team af allierede i ryggen. Uanset hvad forandringen er, giver samarbejde indblik, innovation og handling, som selv de dygtigste af os ikke kan generere alene.

Balance nr. 6: Udnyt de stærke sider/Gå mod strømmen.

Når der er krise, har folk tendens til at trække på de karaktertræk og egenskaber, der før er kommet dem til gode. Men støtter en leder sig for meget til, hvad der før har virket, kan han/hun blive låst fast i strategier, der ikke længere fungerer, og det kan vise sig at være katastrofalt at overse forhold, der kræver en ny indfaldsvinkel. På et personligt plan er manglende tilpasningsevne en overvejende grund til, at ledere kører af sporet.

En leder skal kunne træde uden for det velkendte og udfordre foretrukne fremgangsmåder – kort sagt skal man som leder kunne gå mod strømmen.

For at afbalancere de medfødte stærke sider med nye færdigheder skal en leder først vurdere sine stærke og svage sider, præferencer og standardadfærd. I CCL-programmer sker det gennem en kombination af allround-evalueringer, feedback og vejledning. Direkte og ærlig feedback fra chefer, kolleger og direkte medarbejdere kan også give en leder et klart billede af sin egen præstation og adfærd.

Den slags indblik giver en leder mulighed for at identificere sine stærke sider, styre de svage sider og ændre adfærden. Kender man sig selv godt, kan man som leder også udnytte andres forskellige talenter, oplevelser og meninger, så man undgår skyklapperne og gruppetænkning.