Forandringer er ledelsens ansvar

Det kan være nyttigt for virksomheder at få konsulentbistand til store forandringsprocesser, men det er ledelsens job at skabe forståelse for forandringerne.

Vibeke Skytte, Lederne Fold sammen
Læs mere

Dilemmaer er altid et godt udgangspunkt for en god diskussion i en ledergruppe, og det var også tilfældet i et netværksmøde, som jeg deltog i lige inden sommerferien. Anledningen var Ugens Dilemma på Business.dk, som berørte, om en leder skulle stole på sin egen mavefornemmelse eller følge en strategi anbefalet af et konsulentbureau. Casen var en virksomhed, som havde en svindende bundlinje, og et konsulent-bureau havde derfor foreslået, at der skulle skabes en »brændende platform« for at få de ansatte i virksomheden til at forstå behovet for forandring.

At sætte fokus på en »brændende platform« er i sig selv ganske interessant, idet det er et ledelsesværktøj, der kan have mange konsekvenser som f.eks. usikkerhed, utryghed og uoverskuelighed over forandringens omfang. Alt sammen noget, som i høj grad påvirker medarbejdernes psykiske arbejdsmiljø.

Jeg mener, man bør undgå at bruge værk-tøjet, med mindre det virkelig er nødvendigt og velovervejet. Bruges det i flæng, kan det hurtigt blive lidt ligesom »ulven kommer«. Derimod bør man nok begynde med at spørge sig selv, om forandringen er et »brændende ønske«, og dermed få alle medarbejdere med, eller om det virkelig er den »brændende platform«, hvor man så kan risikere, at alle medarbejdere løber rundt i alle verdenshjørner. Men i realiteten bør det vigtigste spørgsmål være, om man som leder og ledelse er tilstrækkeligt rustet til at skulle gennemføre forandringer.

Og det var da også én af de konklusioner, der kom frem efter diskussionen i netværksgruppen. Det kan være fint at få hjælp af et konsulentbureau til processen, men forandringer er og bliver ledelsens ansvar, og det er ledelsen, der skal skabe forståelse for forandringen på arbejdspladsen.

Forandringer kan være ganske store og komplekse som f.eks. sammenlægning, outsourcing eller salg af virksomheden, og jeg vil vove at påstå, at næsten hver eneste dag foregår der forandringer, som kræver ledelse. Det kan være alt fra afskedigelse af medarbejdere over implementering af nye systemer til flytning af kontorer. Alt sammen forandringer, der ikke kan undgås, men som påvirker medarbejderne i større eller mindre grad. Et konsulentbureau har erfaringer at trække på, men det er lederens opgave at være rustet til at håndtere forandringerne.

En af deltagerne i netværksmødet havde faktisk arbejdet med den »brændende platform«, og udgangspunktet havde været, at en naturlig modstand mod forandringer kunne vendes til motivation, og at det var vigtigt at tydeliggøre, hvad konsekvensen var, hvis der på sigt ikke skete en forandring. Ved at skabe den »brændende platform« forsøgte man at tegne et billede af, at det var mere attraktivt at forandre sig end at lade være, men det blev samtidig lidt af et skræmmebillede for medarbejderne.

Efterrationaliseringen var da også, at medarbejderne havde en fornemmelse af, at virksomheden havde en udfordring, og at de hellere end gerne ville arbejde for at få virksomheden på fode igen. Men det krævede så også, at de fik sandheden om virksomhedens tilstand at vide fra start, og dermed kunne alle kompetencer i forandringsprocessen udnyttes. I bund og grund var ønsket en ærlig udmelding om rigets tilstand fra øverste ledelse.

Hvis jeg skal give mit svar på Ugens Dilemma, må det være, at konsulenter kan være rigtig gode sparringspartnere, når der skal ske forandringer. Men det vigtigste er, at også lederen er rustet til at lede forandringer og tør stole på sig selv og sin egen mavefornemmelse.