Forældelse af arbejdsskader afskaffes

Selv om en arbejdsskade først slå igennem på helbredet 30 år efter, at skaden er sket, skal erhvervssygdommen stadig anerkendes. Folketinget har netop ophævet forældelsesfristen.

Foto: SOEREN HYTTING
Mennesker, der bliver syge, fordi de mange år forinden har arbejdet med skadelige stoffer på jobbet, eller på anden vis er blevet syge af deres arbejde, skal ikke have begrænsede muligheder for at få erstatning, alene fordi det farlige arbejde blev udført for mere end tre årtier siden.

Fremover vil Arbejdsskadestyrelsen kunne anerkende sager, der siden 1. januar i år ellers er blevet afvist ud fra en forældelsesfrist lydende på 30 år. Folketinget har nemlig netop vedtaget at afskaffe forældelsesfristen, oplyser Arbejdsskadestyrelsen.

”Vores opgave er at sørge for, at folk får den erstatning, de har krav på, hvis de er blevet syge af deres arbejde. Med den ufravigelige forældelsesfrist på 30 år, ville der være mennekser, som mistede deres erstatning, blot fordi deres sygdom var mere end 30 år om at udvikle sig. Det problem er vi ude ovre nu,” siger Arbejdsskadestyrelsens direktør Anne Lind Madsen i en pressemeddelelse.

Faglig sekretær i Metal Peter Poulsen er lettet over Folketingets beslutning. Sammen med LO og en række andre forbund, har de presset på for at få afskaffet fristen. Blandt andet fordi det i de seneste år har vist sig, at en del mennesker er blevet ramt af lungehindekræft som følge af, at de har arbejdet med asbest i 1960’erne og 70’erne.

Allerede da forældelsesloven blev vedtaget i 2008 under Claus Hjort Frederiksen som beskæftigelsesminister, satte fagbevægelsen ind med sin modstand.

”Dengang var beskæftigelsesministeren ikke indstillet på at ændre loven, men nu er han og den øvrige regering endelig kommet til fornuft”, siger Peter Poulsen i Metals nyhedsbrev.