Før du siger ja til lederjobbet

Harvard Management Update: Mulighederne for succes i det ny lederjob kan forbedres allerede før, du underskriver ansættelseskontrakten. Læs her, hvordan du sikrer dig et forspring i den ny lederrolle.

Læs mere
Fold sammen
Antagelse nr. 3: “Jeg kan indhente det forsømte.”
I den første tid i en ny lederstilling har man brug for ressourcer – penge, personale og tid – for at få arbejdet fra hånden. I nutidens virksomheder er den evige udfordring at udrette mere med mindre. Nye ledere, der kun har knappe ressourcer til rådighed, har en naturlig tendens til at ville vise, at de kan leve op til nogle skrappe standarder.

Ved at gøre dette vænner man de andre til at forvente, at du også fremover vil tage til takke med de ressourcer, der er, og samtidig udnytter man heller ikke symbolværdien i, at der nu samles ressourcer. I den periode, der ligger mellem en udnævnelse, og til resultaterne begynder at vise sig, vil dine kolleger og overordnede holde øje med dig og beslutte, om du vil få nogen indflydelse i virksomheden. Et tegn på indflydelse er evnen til at kunne sikre sig ressourcer.

Desuden kan det have utilsigtede følger at respektere de ressourcemæssige begrænsninger. Lad os antage, at du går med til at opdyrke et nyt virksomhedsområde, hvor du kun har din chefs lidt vage løfte om midlerne til at støtte initiativet. Du går på med krum hals og forestiller dig, at du senere kan få, hvad du har brug for. Men selv da området viser sig at være en kæmpe succes, dukker der ingen ekstra ressourcer op. Din afdeling, der er kronisk underbemandet og underfinansieret, kæmper for at holde sig oven vande. Modviljen vokser, og det går ud over både projektet og samarbejdet.

Strategi nr. 3: Forhandl om ressourcerne.

Evnen til at kunne samle ressourcer kan positionere en ny leder som værende én, der får tingene fra hånden. Selv når ressourcerne er knappe, skal du ikke udelukke muligheden for at forhandle kreativt om dem. Ressourcerne er afgørende for, hvordan en ny opgave kan løses, men at samle dem er også en symbolsk handling. Medarbejderne knytter sig til effektive folk, og evnen til at opdrive ressourcer er et godt bevis på netop den evne.

Når der er flere forskellige interesser på spil for folk, betyder det, at du kan forhandle om ressourcer af stor værdi, der ikke nødvendigvis også er dyre ressourcer.

Det er altid svært at påtage sig en ny lederrolle, men du kan på forhånd træffe foranstaltninger, der vil lette overgangen. Før du siger ja, skal du forhandle om både de håndgribelige og de uhåndgribelige ressourcer, der vil være dig til nytte i den første tid på jobbet.

Deborah M. Kolb er Deloitte Ellen Gabriel-professor for Kvinder og Ledelse ved Simmons College School of Management og medforfatter til bogen “Her Place at the Table: A Woman’s Guide to Negotiating Five Key Challenges to Leadership Success” (Jossey-Bass, 2004).