Flere tegner lønsforsikringer

Frygt for arbejdsløshed får flere og flere til at tegne en lønforsikring.

Interessen for at tegne lønforsikringer, der giver et ekstra beløb oven i dagpengene, hvis man mister sit job, stiger. »Det er frygten for at blive arbejdsløs, der får danskerne til at tegne forsikringen,« skriver dagbladet B.T..

Carsten Trebbien, direktør i Privatforsikring, taler om en femdobling af interessen i forhold til 2008. I Topdanmark har man, siden finanskrisen tog fat i slutningen af 2008, oplevet en stigning i antallet af tegnede forsikringer på fem procent, hvor tallet tidligere var faldende. Også ASE, a-kasse for selvstændige og lønmodtagere, oplever fremgangen for lønforsikringerne.

Konsulent Lars Preisler fra a-kassernes brancheorganisation, AK Samvirke, vurderer, at mellem 100.000 og 200.000 danskere har en lønforsikring.