Flere mandlige advokater tager barsel: »Ingen ønsker at skille sig negativt ud på barsel eller løn«

Flere mandlige advokater holder barsel. Gode vilkår er blevet et konkurrenceparameter for de store advokatkontorer, der ønsker at besætte stillingerne med branchens skarpeste hoveder. De lovmæssige to uger efter fødslen og ti uger i løbet af barnets første leveår – med fuld løn – er nu blevet normen.

Ifølge Djøf har 80 pct. af alle mandlige advokater ti ugers forældreorlov med fuld løn- Her er fædre på barsel til babyrytmik på Østerbro. Fold sammen
Læs mere
Foto: Linda Kastrup

Advokatbranchen har længe haft ry for, at man kan skyde en hvid pind efter en fremtid som partner i firmaet, hvis man ikke lægger et timetal, som var man ansat på dobbelt tid, eller hvis man skulle driste sig til at tage barselsorlov – i særdeleshed, hvis man er mand.

Men det er ikke nødvendigvis et retvisende billede af en advokatkarriere anno 2019. Berlingske har foretaget en rundspørge hos fem af de største advokatkontorer i Danmark, Kromann Reumert, Gorrissen Federspiel, Bech-Bruun, Kammeradvokaten og Plesner.

De er alle vendt tilbage på avisens henvendelser med beskeden om, at mandlige advokater i firmaet har de retmæssige to ugers fædreorlov i forlængelse af barnets fødsel, foruden ti ugers forældreorlov med fuld løn i løbet af barnets første leveår. Desuden beretter kontorerne samstemmigt, at de mandlige medarbejdere i høj grad tager den barsel, som de har ret til.

»Langt de fleste af vores fædre, som holder fædreorlov, holder også deres ti ugers forældreorlov. Det er som udgangspunkt familiemæssige præferencer, der gør udslaget for de få, der ikke tager deres fulde barsel,« siger Birgitte Brix Bendtsen, HR-chef i Kromann Reumert.

Knap så gunstige vilkår i provinsen

Helene Rafn, lønforhandlingschef i Djøf, forklarer, at »mange af de store og mellemstore københavnerkontorer typisk har barselsrettigheder aftalt i kontrakten eller personalepolitiken. Oftest to ugers fædreorlov i forbindelse med fødslen og derefter ti ugers betalt forældreorlov.«

»Der, hvor vi ser, at der ikke er så gode vilkår, er typisk på de mindre kontorer, især når vi kommer lidt ud i provinsen. Der er mange arbejdspladser, hvor vilkårene matcher reglerne i barselsloven, hvilket vil sige, at du ikke får en krone i løn, hvis du er mand,« uddyber hun.

Mathias Krarup, formand for Djøf Advokat, bekræfter, at det oftest er på de mindre kontorer, at der fortsat er nogle udfordringer.

»Mange steder trives den gammeldags holdning, at mænd ikke går på barsel, stadig i bedste velgående.« Derfor glæder det ham, at EU-parlamentet og medlemslandende i januar nåede til enighed om to ugers øremærket barsel til begge forældre.

»Det stemmer helt overens med det, vi længe har arbejdet for i Djøf. Det vil ikke kun komme de mandlige advokater til gode, men ligestillingen i branchen og på hele arbejdsmarkedet generelt,« siger Mathias Krarup.

Scroll til højre for at se en tidslinje, der viser, hvordan barslen fordeles mellem forældrene.

De store kontorer profilerer sig på gode vilkår

Hos de store advokatkontorer er gode barselsvilkår blevet et konkurrenceparameter i kampen om at tiltrække branchens skarpeste hoveder. Det er Helene Rafns overbevisning, at de store advokatkontorer i stor stil skæver til hinanden for at være sikre på, at de som minimum ligger på niveau.

»Hvis man er blandt de rigtigt gode og attraktive medarbejdere, som er knalddygtige inden for sit faglige felt, har man typisk en ambition om at arbejde på et af de store advokatkontorer. Men de nyuddannede har sjældent en fasttømret idé om, at det skal være præcis det ene firma frem for det andet. Derfor er der selvfølgelig ingen af de store advokatkontorer, der ønsker at skille sig ud negativt på hverken barselsvilkår eller lønniveau,« forklarer hun.

Det genkender Mathias Krarup, formand for Djøf Advokat. Han mener ikke, der er »tvivl om, at der bliver snakket om det imellem de store kontorer,« hvor vilkårene også typisk er meget ens, når det gælder både barsel og løn.

Han fortæller, at der for tiden er stor rift om de ansatte, hvilket har fået nogle firmaer til at indføre såkaldte sign-on-bonusser, som en kontant gulerod til nyansatte. Han ser derfor i dag barselsvilkår, »som en del af den samlede pakke«.

De erfarne skal bane vejen

Birgitte Brix Bendtsen mener, at virksomhedskulturen er det mest afgørende for, hvor flittigt de mandlige medarbejdere tager deres fædreorlov. Det mener hun i hvert fald var tilfældet hos Kromann Reumert:

»I takt med at vilkårene blev forbedret, havde vi nogle gode rollemodeller blandt vores erfarne advokater, som valgte at tage forældreorloven. Det, tror jeg, har medvirket til, at det er blevet normen. Vores yngre mandlige ansatte ser det som et reelt tilbud, som firmaet støtter op omkring. Jeg tror, det gør en stor forskel, når nogle af de erfarne medarbejdere i en virksomhed baner vejen og viser de yngre, at det er helt i orden at bruge tid med sit barn,« siger hun.

Det billede genkender Helene Rafn, lønforhandlingschef i Djøf. Hun forklarer, at barselsvilkår i advokatbranchen førhen ofte var noget, HR-afdelingen havde udarbejdet – på papiret – men ikke noget, der blev brugt i praksis.

»Hvis man lokalt tillod sig at udnytte barselsmulighederne, ville man blive set skævt til af de ældre partnere i firmaet, hvilket så i sidste ende kunne begrænse ens karrieremuligheder. I dag ser vi rigtigt mange mandlige advokater, der tager orlov. Jo flere af de anerkendte højt specialiserede advokater, der tager orlov, jo mere vil det blive anerkendt i branchen som en reel mulighed,« siger hun.