Flere kvinder på lederposterne

Hver tredje nye medlem i Ledernes Hovedorganisation i 2007 er en kvinde. Det er en pæn fremgang, men organisationen er alligevel ikke helt tilfreds.

Kvinderne har fået mere mod på at blive ledere, og mændene er blevet opmærksomme på at ansætte dem. Det er en af forklaringerne på, at antallet af kvindelige ledere stiger, skriver Ledernes Hovedorganisation i sit nyhedsbrev Lederne Mandag.

I første halvdel af 2007 var næsten hver tredje nye medlem, der meldte sig ind i Ledernes Hovedorganisation, en kvinde. Til sammenligning var kun knap hver tiende nye medlem kvinde for 25 år siden, i 1982.

”De 30 procent nye kvindelige ledere i 2007 er et stort skridt i den rigtige retning. Men det er vigtigt, at vi ikke stiller os tilfredse, men derimod fastholder fokus på kvinder og ledelse, så målet om ligestilling på chefgangen snart kan blive en realitet,” siger Trine Thorning, der er afdelingschef i Ledernes Hovedorganisation.

Trods den store tilgang af kvindelige medlemmer udgør kvinderne fortsat et mindretal i Ledernes Hovedorganisation. Ud af Ledernes godt 85.500 medlemmer er kun hver femte - eller 21 procent - kvinde.