Flere iværksættere-spirer på universiteterne

Stadig flere af de studerende på landets universiteter drømmer om en karriere som selvstændig. Men det kniber med iværksætter-kurser på de gamle universiteter med.

Foto: Lars Helsinghof
Læs mere
Fold sammen

På både Copenhagen Business School (CBS) og på Danmarks Tekniske Universitet (DTU) strømmer stadig flere studerende til kurser om iværksætteri og innovation.

Men især på Københavns Universitet er man endnu ikke helt med på iværksætterbølgen.

Det viser den seneste opgørelse over antallet studerende på entrepreneurship- og innovationskurser fra Øresund Entrepreneuship Acadamy. Fra 2007 til 2008 er antallet af danske studerende med iværksætter-lyst steget med 18 procent fra cirka 2.700 til 3.200 – den samlede stigning på øresundsregionens universiteter er på 53 procent, når man tæller de svenske studerende med.

Men det er CBS og DTU, der trækker læsset. På Københavns Universitet har man faktisk oplevet et lille fald i antallet af studerende tilmeldt iværksætterkurser.

- Københavns Universitet er ikke synderligt fremtrædende inden for forskning og undervisning i iværksætteri og innovation. Og det samme gælder i øvrigt Århus.

- Forskning og undervisning i iværksætteri er noget ret nyt, og de to gamle klassiske universiteter er lidt træge i det og er altså ikke kommet med på vognen endnu, fortæller Thomas Schøtt, lektor på institut for entrepreneurskab og relationsledelse ved Syddansk Universitet.

Fremgang

Christian Vintergaard, adm. direktør ved Øresund Entrepreneurship Academy, der står bag rapporten, er enig:

- Det har været en udfordring at inkludere entrepreneurskab generelt på institutioner, som ikke har haft tradition for det, siger Christian Vintergaard, der dog kigger med optimisme på fremtiden.

Effektfuldt

Tallene viser en generel fremgang i iværksætterkulturen på de videregående uddannelser, og flere af universiteterne har nye projekter i støbeskeen. Blandt andet har man på Roskilde Universitet skabt nye kurser inden for socialt iværksætteri. Samlet set var der fra 2007 til 2008 23 procent flere kurser inden for iværksætteri og innovation.

- Det er virkelig opløftende, at så mange studerende vælger at tage kurser i entrepreneurship. Det giver god grund til optimisme, at de unge ser mulighederne i en karriere som iværksætter eller som innovativ medarbejder, siger Christian Vintergaard.

Og det betaler sig at sætte fokus på iværksætteri på unversiteterne. Selvom det stadig er relativt få, der har smagt på iværksætteri i deres studietid, er der et klart billede af, at det har en positiv effekt på deres iværksætter-karriere.

- De har større chance for at få succes, end dem der ikke har fulgt et kursus. De er mere tilbøjelige til at være innovative og til at dyrke eksportmarkederne. Og så er de faktisk også mere tilbøjelige til faktisk at vækste, fortæller Thomas Schøtt, der også er forfatter til den danske udgave af GEM-rapporten – Global Entrepreneurship Monitor.