Flere chefer belønner en ekstra indsats

Stadig flere virksomheder giver præmier til medarbejdere, der yder en ekstra indsats.

Endnu er lønformen temmelig usystematiseret de fleste steder, men mere end 6 ud af 10 ledere satser på at benytte sig mere af 'belønningsledelse' i fremtiden, skriver morgenavisen dato.

Det er Center for Ledelse, der står bag en ny undersøgelse om belønningsledelse - som også kaldes 'Reward management'.

»Det er et valg, som flere virksomheder gør sig, fordi det er en synlig anerkendelse, og fordi man gerne vil have medarbejdere til at tage større ansvar for resultatskabelsen - og for at give medarbejderne en større følelse af at få del i resultatet,« siger Carla Packness, videnscenterchef for HR i Center for Ledelse.

Belønningsledelse handler i høj grad også om med det samme at tilkendegive tilfredsheden - eller utilfredsheden - med medarbejderens indsats.

På den måde fungerer metoden også som en slags løbende feedback.

»Det værste, medarbejdere grundlæggende er udsat for, er at de ikke får nogen feedback - at de bliver efterladt i et tomrum.

Belønningsledelse forpligter chefen til at følge op på indsatsen og på den måde definere: Hvad er gode mål,« forklarer Carla Packness.

Og belønningerne kan komme i mange afskygninger. Om det er ekstra pension, fri bil, mere ferie eller mere løn afhænger af medarbejderen.

»Det gælder om at give den belønning, der opleves som den rette belønning af den enkelte,« siger Carla Packness.

Men med kontant afregning for en god indsats følger også en stor risiko for, at andre medarbejdere føler sig forbigået.

»Ligeså snart du begynder at differentiere mellem mennesker, er der den naturlige misundelsesreaktion, og det stiller nogle større krav til lederen. Men hvis man skal vælge af de to onder, så foretrækker folk stadig at få en tilbagemelding,« siger Carla Packness.

Kilde: Dato