Flere Bagger-sager i 2009

Den skarpe økonomiske nedtur betyder fyldte skriveborde hos Bagmandspolitiet. 2009 tegner til flere sager i ejendomsbranchen.

Foto: Scanpix.
Læs mere
Fold sammen
Krisetiderne viser sig tydeligt hos Bagmandspolitiet. I Rigsadvokatens enhed for økonomisk fup og svindel bugner skrivebordene med sager.

Ikke fordi folk svindler eller bedrager mere. Men finanskrisen og den bratte økonomiske opbremsning får de døde fisk til at flyde op til overfladen som aldrig før. Derfor er antallet af sager på statsadvokat Jens Madsens bord på et historisk højt niveau.

"Der har været fusk, svindel og humbug hele tiden. Ingen tvivl om det. Men når tingene bryder sammen, kommer sagerne til os, og vi har helt klart mere travlt end tidligere", siger Jens Madsen.

Derfor er efterforskningen af økonomisk fup og svindel højt på dagsordenen hos det danske politi i det kommende år. Bagmandspolitiet udpeger selv sager som følge af den økonomiske nedtur blandt det allermest vigtige i 2009, og her ventes fallerede ejendomsmatadorer at blive faste gæster foran Bagmandspolitiets anklagere.

Skrappere krav
"I modsætning til tidligere år vil der være nogle højere incitamenter og skrappere krav til politikredsene fra Rigsadvokaten om økonomiske sager. Det skal tages alvorligt i endnu højere grad end før,« understreger Jens Madsen.

I hver af de tolv politikredse sidder en specialafdeling, der skal efterforske økonomisk kriminalitet, mens Bagmandspolitiet skal tage sig af de store sager og understøtte kredsene i de mindre sager.

Men politikredsene har endnu ikke levet op til forventningerne, og derfor holdes der skarpt øje med kredsenes evne til at opklare økonomiske fupsager.

Selv om efterforskningen skal ligge centralt, skal Bagmandspolitiet dog stadig selv løfte de store sager.

Store sagskomplekser er der flere af i krisetider, og i den forbindelse lægger Jens Madsen ikke skjul på, at antallet af medarbejdere hos Bagmandspolitiet ikke modsvarer de mange store som små sager.

"Det er noget, som vi er særligt opmærksomme på. Vi føler lidt, at der bliver hevet i os fra alle sider. Vi skal understøtte politikredsene i sager om økonomisk kriminalitet, og dermed bliver der trukket i os for at stille viden til brug for det samlede system. Men skal så bare være opmærksom på, at de samme folk altså ikke samtidig kan efterforske SØK-sager,"advarer Jens Madsen.