Flere års uddannelse fører unge direkte ud i ledighed

Unge strømmer ud på arbejdsmarkedet, der slet ikke kan opsluge tilgangen. Ledigheden blandt de unge stiger, og udviklingen bekymrer både Djøf og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Brian Jægerfeldt Pedersen har ikke tal på, hvor mange job han har søgt, siden han blev færdiguddannet som cand. merc i foråret. Foto: Linda Kastrup
Læs mere
Fold sammen

Flere år er brugt på drømmeuddannelsen, og nu er man klar til at komme ud på arbejdsmarkedet. Men for rigtigt mange unge kan begyndelsen på arbejdslivet blive en frustrerende oplevelse, hvor de sidder fast i køen af arbejdsløse. Og det kan få konsekvenser resten af livet, hvis ens arbejdsliv indledes med en lang periode som ledig.

Det viser nye tal fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, AE.

Tallene viser, at det overordnet set går godt på arbejdsmarkedet. Ledigheden er over det seneste år faldet for samtlige aldersgrupper, når man altså lige ser bort fra personer mellem 25 år og 29 år. Deres ledighed er steget fra 7,3 pct. til 8,1 pct. Det skal sammenholdes med, at den samlede ledighed på det danske arbejdsmarked er på 4,2 pct.

Cheføkonom i AE Erik Bjørsted mener, at den negative udvikling skyldes, at det i disse år vælter ud med unge på arbejdsmarkedet. De har taget en uddannelse i kriseårene og er nu klar til at tage deres tørn, men selv om det går godt på arbejdsmarkedet, kan de mange unge ganske enkelt ikke blive absorberet.

Erik Bjørsted frygter, at det bliver endnu sværere i den kommende tid, fordi han er bange for, at jobfremgangen er ved at gå i stå.

»Det er rigtigt dårlig timing for de unge, hvis arbejdsmarkedet går ned i tempo nu. Desværre kan det komme til at tage længere tid end håbet at bringe ungdomsledigheden ned,« siger Erik Bjørsted.

»Hvis de unge ikke får hurtigt fodfæste på arbejdsmarkedet, får vi heller ikke det fulde afkast af deres uddannelse. De kan havne i længerevarende ledighed og på sigt få en dårligere tilknytning til arbejdsmarkedet eller et dårligere betalt arbejde,« siger Erik Bjørsted.

Står foran samme dør

Ungdomsledigheden herhjemme skød i vejret under finanskrisen og toppede tilbage i 2013. Den dykkede kraftigt i starten af 2014, men det skyldes ifølge AE i høj grad teknik. Kontanthjælpsreformen sendte nemlig en række unge fra ledighed og over til at være kontanthjælpsmodtagere, der ikke bliver regnet med som arbejdsløse.

I tallene fra AE kan man ikke se, om de mange unge ledige har en uddannelse og i givet fald hvilken.

Men hos økonomernes og juristernes fagforening Djøf er man ikke i tvivl om, at en del af de arbejdsløse er nyuddannede fra universiteterne.

Fremdriftsreformen, som blev vedtaget under den tidligere regering, har i den sammenhæng gjort meget mere skade end gavn. De unge skal nu være færdige på de videregående uddannelser på normeret tid, og det vil sige, at de alle afslutter deres uddannelser 1. juli.

Det har dobbelt negativ effekt på de unges muligheder på jobmarkedet, fremhæver forsknings- og uddannelsespolitisk chef hos Djøf Wenche Marit Quist.

»Vi skaber problemer for os selv, fordi de unge bliver tvunget til at være færdige midt om sommeren, hvor der ikke er ret mange job-opslag. Samtidig skal de alle være færdig på samme tid. Ikke som førhen, hvor de kunne gøre deres uddannelser færdige hen over året. De står alle sammen foran den samme dør på samme tid. Det er tåbeligt,« siger Wenche Marit Quist.

Hun fremhæver, at der på grund af fremdriftsreformen i år er kommet rekordmange nyuddannede ud fra universiteterne. Mere præcist er der tale om 3.600 flere end i 2015. Af dem er det 1.300, som stadig sidder fast i ledighed.

»Det er en god historie, at der er kommet mange flere i arbejde, men der er nogen, som hænger. Vi har nogle uddannelser, hvor folk gerne skal hurtigt i arbejde, ellers begynder arbejdsgiverne at se efter den næste generation. Der er nogle skæbner med nogle medlemmer, som virkelig kan komme i klemme,« siger Wenche Marit Quist, som opfordrer regeringen til at lempe på fremdriftsreformen, så de unge kan komme ud fra universiteterne på forskellige tider af året.

Skjult ledighed

På arbejdsgiversiden maner cheføkonom Steen Bocian fra interesseorganisationen Dansk Erhverv til besindighed. Han mener godt, at arbejdsmarkedet kan opsuge alle de nyuddannede unge.

»Der har været en stigning i den målte ledighed, men det skyldes i høj grad, at mange unge blev lang tid i uddannelsessystemet, da vi havde krise – en skjult ledighed. De kommer ud på arbejdsmarkedet nu, og det er positivt for uden dette løft i arbejdsstyrken så ville vi have endnu større flaskehalsudfordringer,« siger Steen Bocian – som understreger, at han er helt enig i, at ungdomsledighed skal undgås, da det kan give tab af kompetencer.