Firmaer støtter nytænkning i skoler

Danske virksomheder vil støtte nytænkende undervisning i grundskolen. En økonomisk håndsrækning skal være et incitament til, at kreative skoler og lærere bringer deres bedste ideer til nyskabende undervisning frem i lyset.

Et nyt privat initiativ vil bringe de nyskabende idéer inden for undervisning i grundskolen frem i lyset, så de kan udbredes til hele Danmark.

I maj vil de første projekter blive bedømt og vinderne belønnet med en økonomisk håndsrækning, som kan bruges til videreudvikling og udbredelse. Temaet for den første uddeling er "nytænkende undervisning i de naturvidenskabelige fag", hedder det i en pressemeddelelse.

Det er en række store danske virksomheder og organisationer, der på foranledning af Microsoft har dannet samarbejdet Skolen for Fremtiden med henblik på at fremme de mest nyskabende og virkningsfulde undervisningsmetoder i grundskolen.

Bag initiativet står Danske Bank, TrygVesta, Novo Nordisk, Grundfos, Finansrådet, Deloitte, Oticon Fonden, DONG Energy, Danske Spil og Microsoft.

"Virksomhederne bag Skolen for Fremtiden håber, at initiativet vil vække genklang blandt undervisere, så de gode idéer til nyskabende undervisning kan sprede sig som ringe i vandet blandt danske skoler," hedder det i meddelelsen.

Prisen vil blive uddelt hvert år under et nyt tema, der knytter sig til grundskolens fag og mål for undervisningen.

Skolen for Fremtiden fokuserer hvert år på et tema. I 2007 ydes der støtte til undervisning i de naturfaglige fag. Skoler, som vil byde ind med deres undervisningsprojekter, skal søge inden 15. marts 2007 for at komme i betragtning til dette års støttesummer på henholdsvis 500.000, 100.000 og 25.000 kroner.

De deltagende projekter vil blive eksponeret på webstedet Skolenforfremtiden.dk, hvor kriterierne for støtte samtidig kan findes.