Fire indbrud i timen i danske virksomheder

Der bliver begået flere og flere indbrud i danske virksomheder, der alene sidste år havde 33.000 besøg af tyve. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut opfordrer virksomhederne til at blive bedre til at sikre sig mod de ubudne gæster.

Foto: Colourbox. Butikkerne er blevet bedre sikret, og derfor går tyveknægtene nu i højere grad efter andre typer virksomheder – typisk inden for industrien eller det offentlige. Så foretag en risikoprofil og se på jeres virksomheder med en tyvs øjne, lyder det fra Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut.
Læs mere
Fold sammen
Hvert kvarter bliver der begået et nyt indbrud i en virksomhed et eller andet sted i Danmark.

Det oplyser Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI), der har indhentet oplysningerne om de mange indbrud fra Danmarks Statistik.

Ifølge Danmarks Statistik blev der sidste år politianmeldt hele 33.000 indbrud i virksomheder, hvilket er en stigning på 14 procent i forhold til 2007. Alene i de sidste to kvartaler i 2008 steg indbruddene med en femtedel i forhold til de to sidste kvartaler i 2007.

Leder af Sikring og Sikkerhed i DBI Peder Gellers kalder udviklingen bekymrende.

»Tyve skifter hele tiden. Før var det meget forretninger, de gik efter, men nu er mange af dem blevet sikret, bl.a. med gitre, og så går tyvene efter andre typer virksomheder. Typisk industri eller det offentlige,« siger han og forklarer, at tyvene går efter bl.a. IT-udstyr og designmøbler.

40 pct. må selv dække
DBI anslår, at kun cirka 60 procent af de politianmeldte indbrud i 2008 også blev anmeldt til forsikringsselskaberne. Det betyder ifølge DBI, at de resterende 40 procent af virksomhederne selv må dække tabte værdier svarende til omkring 300 millioner kroner.

DBI vurderer, at mange af disse virksomheder enten ikke er forsikrede, har for høj selvrisiko eller ikke lever op til forsikringsselskabernes krav til sikringsforanstaltninger.

»Vi må derfor på det kraftigste råde virksomhederne til at foretage en samlet vurdering af risikoprofilen ved indbrud og derefter søge den nødvendige rådgivning, inden de giver sig i kast med at installere en eller anden form for sikringsforanstaltning,« siger Peder Gellers og tilføjer, at virksomheder investerer i forkert eller unødvendigt sikkerhedsudstyr.

Han benytter lejligheden til at opfordre virksomheder til at rette telefonisk henvendelse til DBI, hvor de på hverdage fra 10.00-12.00 kan få gratis råd og vejledning til bedre sikring mod indbrud.

Men først og fremmest handler det ifølge DBI om, at »man ser på sin virksomhed med en indbrudstyvs øjne«.

»Det er alt for let at komme ind på mange virksomheder, i institutioner og forretninger. Bl.a. fordi døre og vinduer ikke er forsvarligt lukkede og låst,« siger Peder Gellers.