Find årsagen

Hjælper det ikke at motivere en ansat med et højt fravær til at levere en mere stabil indsats, må det koste den ansatte jobbet.

Foto: Colourbox

Selv om en medarbejder er dygtig og løser sine opgaver upåklageligt, må han ud af vagten, hvis hans sygefravær er så højt, at han ikke længere er en stabil arbejdskraft, og hvis det ikke kan lykkes at motivere ham til at blive det.

Så kontant er konklusionen i Ugens Dilemma på Business.dk, hvor du som teamleder i et patentbureau har problemer med en ansat, der ikke kun selv har haft mange sygedage, men nu også overtrumfer sig selv ved at tage en barns første sygedag, selv om sønnen derhjemme har rundet de 22 år.

»I den konkrete situation er det ikke Simon, der er syg, men hans hjemmeboende »voksne« barn, hvilket lederen må forholde sig. Teamlederen har konfronteret Simon om hans eget fravær, hvilket lederen skal fastholde,« siger ledelsesrådgiver Michael Uhrenholt, Lederne. I dilemmaet vånder de øvrige ansatte sig, da de hører, at Simon igen er fraværende fra jobbet. Han udgør på den måde tilsyneladende en belastning for kollegerne. At vælge løsning 5 er derfor en rigtig skidt idé, og det er da også kun 3 procent af læserne på Business.dk, der har valgt den løsning, hvor teamet organiseres, så de ansatte i højere grad kan dække ind for hinanden i tilfælde af fravær.

Voksne børns sygedage duer ikke

Langt de fleste læsere, nemlig 53 procent, mener i stedet, at det er løsning 1, der er den rette, og det er da også den, som Michael Uhrenholt anbefaler. I den konfronterer lederen Simon med hans fravær og specielt årsagen hertil.

»I øvrigt er en voksen over 18 år ikke ensbetydende med »et barn«, så såfremt Simon skal passe sin søn, er det ifølge aftale med lederen, og ikke som årsag » barns første sygedag,« siger ledelsesrådgiveren.

Lederen har i forvejen haft samtaler med Simon om hans fravær, og findes der ikke efter næste møde tegn på forbedring, kan meget vel koste ham jobbet.

»Opgaven for lederen er i samarbejde med Simon at finde de faktorer, der motiverer Simon til en mere stabil indsats. Såfremt dette ikke lykkes, er det lederens opgave at afvikle Simon som medarbejder, således at Simons fravær ikke påvirker teamets indsats,« siger Michael Uhrenholt.