Farligt at sidde i bestyrelser

Titusinder af danskere i bestyrelser i den lokale idrætsklub eller ens egen andelsboligforening risikerer at betale af egen lomme i tilfælde af sagsanslæg, hvis de ikke har tegnet en bestyrelsesansvarsforsikring for få tusinde kroner om året.

Foto: Brian Bergmann. Kollapset i Roskilde Bank har sat øget fokus på bestyrelsesansvarsforsikringer.
Læs mere
Fold sammen
Rundt om i landet sidder tusinder af frivillige i bestyrelser i andelsboligforeninger og sportsklubber og yder en uundværlig indsats. Men uden at vide det risikerer de at blive tvunget fra hus og hjem.

Langt de fleste foreninger og klubber har nemlig ingen bestyrelsesansvarsforsikring:

»Jeg vil skyde på, at en procent af landets idrætsklubber har tegnet en bestyrelsesansvarsforsikring,« lyder vurderingen fra partner i forsikringsmæglerselskabet Willis, Klaus Stubkjær Andersen.

Og det er uheldigt, hvis utilfredse medlemmer eller kreditorer lægger sag an mod foreningen:

»Det er uden betydning, om du er bestyrelsesmedlem i en stor, børsnoteret virksomhed eller i en lille andels- eller sportsforening. Du kan komme til at hæfte med din egen formue, selv om du er frivilligt medlem og arbejder uden løn,« siger Kristine Pettersson, chef for afdelingen for bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring, i Allianz Global Corporate & Specialty, Nordic Region.

Fokus efter bankkrise
Bestyrelsesansvarsforsikringer er kommet i søgelyset efter Roskilde Bank og BankTrelleborg-skandalerne, hvor der fortsat er planer om at retsforfølge bestyrelserne for at have svigtet.

Ofte er et erstatningskrav i første omgang rettet mod foreningen, men i nogle tilfælde ryger sorteper videre til bestyrelsesmedlemmerne.

I det frivillige foreningsliv er der flere eksempler på bestyrelser, som er kommet i fedtefadet. Seneste eksempel er Virum Sorgenfri Håndboldklub. I sommer afsagde byretten i Lyngby en dom, som gjorde bestyrelsesmedlemmerne ansvarlige for klubbens konkurs. Klubben manglede penge, fordi det ikke lykkedes bestyrelsen at lande et sponsorat, som der var budgetteret med. Det medførte så stor utilfredshed, at der blev lagt sag an mod bestyrelsesmedlemmerne – og sagsøgerne vandt altså sagen.

Også i flere andelsboligforeninger har bestyrelsesmedlemmer på den ufede måde fundet ud af, at de hæfter med deres personlige formue. Sagerne kan bunde i andelshaveres utilfredshed med, at renoveringen af boligerne er blevet markant dyrere end budgetteret. Hvis bestyrelsen har været for dårlige til at holde snor i processen, er der lagt sag an med krav om erstatning, og i nogle tilfælde har bestyrelsesmedlemmerne været nødt til at betale af egen lomme.

Direktør i Andelsboligforeningens Fællesskab, ABF, Jan Hansen, anbefaler sine medlemmer at tegne en bestyrelsesansvarsforsikring:

»Det er helt urimeligt, at bestyrelsesmedlemmer i andelsboligforeninger, som arbejder frivilligt, risikerer at skulle betale store beløb af egen lomme. Derfor har vi i ABF i flere år tilbudt vores medlemmer en bestyrelsesansvarsforsikring, som tegnes hos Lloyd’s i London,« siger Jan Hansen.

Han mener, at et flertal af landets andelsboligforeninger i dag har en bestyrelsesansvarsforsikring, fordi den nu er en del af en pakkeløsning fra forsikringsselskaberne.

Og forsikringen behøver ikke koste en herregård:

»For mellem 3.000 og 5.000 kroner om året kan bestyrelsesmedlemmer få en dækning på et par millioner kroner, så det er helt klart værd at overveje,« siger Klaus Stubkjær Andersen fra Willis.

Stort potentiale
Samme melding kommer fra den nordiske afdeling i verdens største forsikringsselskab, Allianz, som dog ikke selv sælger forsikringer til sportsklubber og andelsboligforeninger:

»Det er ansvarsfuldt at tegne en forsikring for bestyrelsesmedlemmerne,« siger Kristine Pettersson fra Willis.

Ifølge Andelsboligforeningens Fællesskab er der 8.000-9.000 andelsboligforeninger i Danmark, mens Dansk Idræts Forbund anslår, at der er 15.000 idrætsforeninger rundt om i landet. Hvis lidt under halvdelen af andelsboligforeningerne mangler en bestyrelsesansvarsforsikring, er der altså i øjeblikket omkring 4.000 bestyrelser, hvis medlemmer risikerer at hæfte med egen personlig formue.

Og hvis blot en procent ud af landets 15.000 idrætsforeninger har den selvsamme forsikring, er 14.850 bestyrelser i farezonen for at ende i den ulykkelige situation, at medlemmerne må af med penge af egen lomme i tilfælde af et sagsanlæg.