Familievenlighed fastholder ledere

Familievenlige forhold på arbejdspladsen giver tilfredse ledere og medarbejdere. Men for at det kan fungere, kræver det også stor fleksibilitet fra de ansatte.

Vibeke Skytte, direktør, Lederne. Fold sammen
Læs mere

Jeg er så heldig, at jeg i mange år har været ansat på en familievenlig arbejdsplads. Det er selvfølgelig ikke kun af den årsag, at jeg stadig er ansat, men det er bestemt én af grundene. Og jeg er ikke den eneste leder, der værdsætter familievenlighed.

At ledere vil have plads til både karriere og familie understreger en ny undersøgelse fra Lederne. Den viser nemlig, at ledere, der finder deres arbejdsplads familievenlig, er mindre tilbøjelige til at søge nye græsgange. Over halvdelen, 56 procent, af de 1.467 respondenter peger på, at god balance mellem arbejdsliv og familieliv er et direkte motiv til ikke at søge et nyt job.

Det har altså en stor betydning for ledere, at de kan få deres karriere og deres familieliv til at gå op i en højere enhed, hvilket betyder, at en fleksibel og familievenlig arbejdsplads har nemmere ved at fastholde sine gode ledere på posterne.

For de fleste ledere er dét at være leder en livsstil, hvor grænserne mellem privatliv og arbejdsliv er udviskede, og lederne i langt de fleste tilfælde arbejder mere end 37 timer om ugen. Derfor stilles der også store krav til, at arbejdspladserne udviser den fornødne fleksibilitet, så arbejdet ikke nødvendigvis berammes til kun at foregå på arbejdspladsen, men at der for eksempel er plads til at gå tidligt en dag og så til gengæld arbejde om aftenen.

Fleksibilitet er afgørende for, at lederne kan finde den rette work-life-balance, hvor der også er plads til at lade batterierne op i en travl hverdag. En god balance er en forudsætning for, at ledere kan præstere optimalt på jobbet.

Når jeg igennem årene har ansat ledere – og for den sags skyld medarbejdere – så har kandidaterne ofte spurgt ind til Ledernes holdninger og praksis omkring dét at være en familievenlig arbejdsplads, og det er min overbevisning, at det helt sikkert har vægtet højt, når kandidaten i beslutningsfasen har kigget på fordele og ulemper. Og jeg er endnu mere sikker på, at det for mange i sidste ende har været udslagsgivende for den endelige beslutning, når de har takket ja til jobbet.

Derfor er det også vigtig for de virksomheder, der betegner sig som en familievenlig arbejdsplads, at det reelt også praktiseres. Jeg har mødt flere ledere, som har fortalt, at de ved jobsamtalen fik det indtryk, at de havde fået tilbudt et job i en familievenlig virksomhed, men når det kom til stykket, fungerede det ikke helt i praksis. Løftet og ambitionerne hos virksomheden var et glansbillede, virkeligheden et mareridt, og resultatet var en meget høj personaleomsætning. Utilfredsstillende for alle parter.

Men den fleksibilitet, som mange af os forbinder med en familievenlig arbejdsplads, gælder så sandelig også den anden vej – at få en familievenlig arbejdsplads til at fungere i praksis handler om gensidighed. Der er ofte i lederjobbet opgaver, der skal løses her og nu, eller en hasteindkaldelse til et møde, der ligger uden for normal arbejdstid, og her må lederen udvise sin fleksibilitet. Og det gør lederne.

Rigtig mange ledere er online mange af døgnets timer, selv om der måske står ferie eller »går tidligt« i deres kalender – og det er for manges vedkommende helt deres eget valg. Et valg, de har truffet, fordi de på et andet tidspunkt har fået fleksible rammer af deres arbejdsgiver.

Jeg tror ikke, at man som virksomhed skal være bange for at tilbyde de fleksible muligheder for ledere og medarbejdere som f.eks. hjemmearbejdsplads, mulighed for at kunne gå tidligere hjem eller måske gradvis tilbagevenden efter en barselsperiode. Jeg er slet ikke i tvivl om, at hvis man erstatter meget stramme rammer med øget fleksibilitet, får man det mange gange igen fra sine ansatte, og det er med til at fastholde de gode ledere, som vi så nødigt vil undvære.