Familiens mand i Walmart

Familien Walton er under voksende kritik som den dominerende kraft bag Walmart. Den amerikanske supermarkedsgigant skifter snart topchef. Men formanden hedder på over 20. år stadig Rob Walton, ældste søn af den legendariske grundlægger.

Rob Walton Fold sammen
Læs mere

Racerbanen Laguna Seca, Monterey, Californien, 17. august i år.

Inde på anlægget havde motorsports-entusiaster sat hinanden stævne for at race rundt i deres vintage-biler.

Udenfor markerede demonstranter deres utilfredshed med én af de tilstedeværende.

Kunne det virkelig være rimeligt, at Rob Walton, formand for Walmart og en af USAs mest velhavende mænd, har råd til at samle på sportsvogne til en samlet værdi af angiveligt godt 16 mio. dollar, når lavpris-giganten betaler sine menige medarbejdere så lidt, at de end ikke ved et helt livs fuldtidsarbejde kommer i nærheden af at tjene bare én mio. dollar?

Få uger forinden, på den årlige generalforsamling, havde en række af Walmarts aktionærer – deriblandt nogle af landets allerstørste pensionsfonde – bestormet ledelsen med kritik. Rob Walton selv blev genvalgt til formandsposten. Men der var tilstrækkeligt mange stemmer imod, til at det kunne ligne et mistillidsvotum. Hvis ikke det var, fordi familien Walton ejer over 50 pct. af aktierne.

Skillevej

Både Walmart og Walton-familien står formentlig ved en skillevej. Udfordringer er der nok af. Og med Rob Walton som det væsentligste bindeled mellem USAs største arbejdsgiver og landets rigeste familie virker det naturligt, at han kommer i fokus.

At være i fokus er ellers ikke noget, der huer familien, hvis patriark, den nu afdøde detaillegende Sam Walton, grundlagde Walmart med rødder, der går tilbage til 1950. Tilværelsen føres helst uden for offentlighedens søgelys, hvilket har været med til at skabe et noget hemmelighedsfuldt omdømme for både familien og Walmart. Og derfor også en vis interesse for, hvordan familien forvalter sin betragtelige formue og sit engagement i gigantkoncernen – såvel som den indflydelse, som følger heraf.

Fra gulvvask til hovedkraft

Rob Walton overtog formandsrollen i 1992, to dage efter sin faders død, og det var angiveligt altid antagelsen, at han som ældste søn ville følge i faderens fodspor. Fra barnsben hjalp han ofte til med selv lagerarbejde og gulvvask. Men oprindelig strittede han lige som sine tre søskende – John, Jim og Alice – noget imod at komme ind i familievirksomheden og slog sig i stedet på juraen. Med bolig i passende afstand fra hjembyen Bentonville, Arkansas.

Selv da han havde ladet sig indfange og begyndte at bestride en række stadig mere ledende poster i det voksende Walmart, skinnede det igennem, at han ikke betragtede sig selv som topchefemne. Det blev gjort endnu mere tydeligt, da han i midt-1980erne valgte at tage sabbatår, fordi han hellere ville træne til Iron Man-triatlon.

Han har selv udtalt, at han ikke besidder Sam Waltons detailindsigt, men mere tænker som en bogholder. Ikke desto mindre var Rob en hovedkraft i at tilrettelægge Walton-familiens forretningsmæssige forhold. Han var involveret i Walmarts børs­introduktion i 1970, og det var angiveligt også ham, der pressede på for at slå ind på en international ekspansion i 1980erne.

Hermed tog Walmart den kurs, som har udmøntet sig i et nu massivt foretagende – verdens største detailvirksomhed med omkring 11.000 butikker i 27 lande, 2,2 millioner ansatte og en omsætning, der i sidste regnskabsår nåede små 470 mia. dollar.

Hårdtarbejdende og påholdende

Hele Walton-søskendeflokken har ry for at være hårdtarbejdende og karrige med penge. De voksede ikke op med større velstand – hjembyen Bentonville havde under 10.000 indbyggere, da fundamentet til Walmart blev lagt – og den store rigdom kom først i 1990erne, hvor de var voksne og havde haft deres egne karrierer at sysle med.

Men immervæk: I dag løber familiens samlede formue op i over 100 mia. dollar. Når der rettes kritik mod familien, indvender de ofte, at hovedparten af deres indtægter fra Walmart pløjes tilbage i virksomheden eller bruges til velgørenhed, specielt inden for uddannelse. Men kritikere – og dem er der en del af – ynder blandt andet at pointere, at Sam Walton på et tidligt tidspunkt fik arrangeret sig – med Robs hjælp – for at minimere skatteregningen.

Finansieret af skatteborgerne?

Der er dem, som vil mene, at formuen reelt er finansieret af de amerikanske skatteborgere, igen med henvisning til anklagerne om lønninger, som angiveligt er så lave, at det offentlige må yde bl.a. huslejestøtte for, at mange Walmart-ansatte kan overleve.

Hertil kommer en dundrende kritik for at kvæle lokale virksomheder med bundpriser, samt for i det hele taget at dominere lokalt og nationalt med en indflydelse, der også strækker sig til ejerskab af lokale banker og aviser og politiske kampagnebidrag til det Republikanske parti.

Eller for at illustrere indflydelsen på en anden måde: Det er primært Walmarts fortjeneste, at Bentonville, hvor hovedsædet stadig ligger, menes at stå for omkring 2,5 pct. af USAs samlede bruttonationalprodukt.

Som det stod klart på sommerens generalforsamling, stilles der i aktionærkredsen uden for Walton-familien i stigende grad spørgsmålstegn ved familiens rolle i virksomheden. Ikke mindst er der pres for at få flere eksterne medlemmer ind i bestyrelsen, som er blevet kritiseret for at svigte i sit tilsyn med ledelsen og i sin varetægt af Walmarts omdømme.

Det kommer i kølvandet på en stor korruptionsskandale i Mexico og retssager om kønsdiskrimination i hjemlandet USA, men afspejler også Walmarts forretningsmæssige udfordringer. Specielt på det amerikanske hjemmemarked er det spørgsmålet, om Walmart bør væk fra sin vægt på kæmpesupermarkeder – et spørgsmål, som i øvrigt også andre af de store globale supermarkedsgiganter såsom britiske Tesco og franske Carrefour har måttet tackle.

Kritikken førte i sidste uge til en udskiftning af topchefen fra 1. februar næste år.

Endelig er der for Walton-familien selv spørgsmålet om den videre arvefølge. Hvad skal der ske i takt med, at de tre tilbageværende søskende – inklusive Rob Walton – trækker sig?