Får du nok ud af dine netværk?

Vi netværker som besatte, men i værste fald kan det være spild af tid. Læs her, hvad der skal til for at få mest udbytte både professionelt og personligt.

Networking bliver ofte forbundet med at udveksle visitkort og samle på relationer – det handler om, hvem man kender. Modelfoto: Colourbox Fold sammen
Læs mere
Forleden kørte jeg hjem efter et netværksmøde – jeg var tilfreds, ja endda opstemt. Hvorfor egentligt? Det var et godt netværksmøde, men jeg havde været til lignende netværksmøder tidligere.

Hvordan adskilte dette møde sig fra de andre? Det var i hvert fald ikke maden eller drikkevarerne, der gjorde forskellen. Det hører med, men er ikke det, et netværksmøde handler om. Mødet var heller ikke bekvemt, forstået på den måde, at det var et hyggeligt møde med nogle gamle bekendte, som bekræftede mig i mine synspunkter. Tværtimod! Jeg blev i den grad udfordret af mine kære netværkskollegaer, som efterhånden kender mig rigtig godt og tør stille de politisk ukorrekte og i den grad ubekvemme spørgsmål. Det var et godt møde, fordi jeg turde satse, blotte mig og dermed åbne mig og være sårbar. Ved at give noget, fik jeg i den grad noget retur. Det var det, der gjorde forskellen.

Vi netværker som besatte


Vi netværker som besatte, både i det private og på jobbet.

Vi netværker ved brug af sociale medier som f.eks. Twitter eller Facebook.

Vi tager til talrige interne møder i virksomheden, og vi deltager i mere formaliserede netværk.

Men har du så nogensinde spurgt dig selv, om du får nok ud af dine netværk? Om du får »value for money«?

I værste fald kan det nemlig være spild af din tid og din virksomheds penge. Måske er det på tide, at du overvejer, hvilke netværk der kan give dig mest udbytte både professionelt og personligt.

Hvorfor netværk?


Networking bliver ofte forbundet med at udveksle visitkort og samle på relationer – det handler om, hvem man kender. Men for mig er networking meget mere. For mig handler det om at indsamle informationer, at blive klogere og at blive udfordret på min forståelse, så jeg efterfølgende kan omdanne det til ny viden.

I DI arbejder vi meget med netværk. Mandag den 21. juni 2010 holder vi f.eks. en netværksdag for alle vores netværk, hvor vi sætter fokus på at synliggøre netværkets udbytte på bundlinjen.

Fordelene ved at netværke er nemlig, at man:

  • Udveksler viden og erfaringer med ligesindede og med personer fra andre fagområder og ledelsesniveau.
  • Udfordrer og bliver udfordret på ens forståelse for dermed at udvide hinandens horisont.
  • Får støtte, når problemer truer
  • Får nye berøringsflader med andre arbejdsområder, der kan bidrage til øget kreativitet, innovation og udvikling.

Netværk – ny identitet


En gammel talemåde siger: vis mig dine venner, og jeg skal fortælle dig, hvem du er. I dagens globaliserede verden, hedder det nærmere: vis mig dine netværk, og jeg skal fortælle dig, hvem du er.

I og med at vi skifter job hurtigere, er vores identitet ikke længere alene knyttet op til de virksomheder, vi arbejder for. Vores identitet formes og bekræftes i stadig højere grad igennem vores netværk.

Networking handler kun i vis udstrækning om, hvem man kender. Det handler mere om, hvad man lærer af dem, man kender. Networking drejer sig om at få adgang til videnflow som grundlag for egen læring og udvikling.

Networking kræver tillid


At få adgang til disse videnflow kræver, at man er i stand til at opbygge dybe relationer, og det kræver tillid. For at få noget, skal man give noget, og det kræver, at man er i stand til at spore sig ind på andres behov og de udfordringer, de døjer med. Man skal turde udfordre og blive udfordret, og det kræver nysgerrighed, oprigtig interesse i et andet menneske, aktiv lytning og empati. Ud over at opsøge andre igennem sit netværk, skal man også gøre sig selv attraktiv over for andre.