EU-regler gennemhuller lærlingekrav

Udenlandske virksomheder kan leve op til de danske politikeres krav om lærlinge ved at tage elever med hjemmefra. Foreløbig har en fransk virksomhed benyttet sig af muligheden i København.

Ulla Rˆttger På taget af ARC, Amager Ressource Center med udsigt over byggepladsen, hvor Amager Bakke opføres. Artikel om at lærlingeklausuler også kan bruges til udenlandske elever. Det sker nu på Amager Forbrænding hvor en fransk underleverandør opretter lærlingepladser og måske også tager nogle med herop.
Læs mere
Fold sammen

Politikere fra både regeringspartier og kommuner har gjort det til en mærkesag at stille krav om lærlinge på offentlige byggerier lige fra skoler til kommende milliardprojekter som Femern Bælt-forbindelsen. Men stik mod hensigten om at uddanne danske lærlinge kan klausulerne i stedet bruges til at uddanne andre landes arbejdskraft. Udenlandske virksomheder kan nemlig besætte pladserne med deres egne elever, fordi EU forbyder krav om nationalitet i offentlige udbud. I nogle tilfælde vil virksomhederne tilmed kunne oprette lærlingepladserne i deres hjemland.

Det sker allerede nu i København, hvor den franske byggevirksomhed LAB til næste år begynder som underleverandører på ombygningen af det kommunalt ejede selskab Amager Ressourcecenter. I alt opretter byggeprojektet lærlingepladser svarende til 49 mandeår. Omkring ti pct. af dem bliver oprettet i Frankrig af virksomheden, som også overvejer at tage dem med til Danmark.

»Vi har gjort meget for at få lærlinge ind på vores projekt. Langt størstedelen vil være danske. Men vores franske underleverandør har besluttet at oprette nogle af pladserne i Frankrig og måske også tage nogle med herop. Det ser vi kun som en fordel, for det er jo et europæisk byggeprojekt. Hvis danske virksomheder blev underlagt klausuler i udlandet, ville vi jo også være glade for, at vi kunne lade danske lærlinge få gavn af dem. Samtidig kan man håbe, at vi er med til at lære andre EU-lande om vigtigheden af at tage et uddannelsesansvar,« siger direktør på Amager Forbrænding, Ulla Röttger.

Hun understreger, at Amager Ressourcecenter allerede har været i dialog med 3F om den franske leverandør, der har accepteret klausulerne uden problemer.

Aarhus og Odense Kommune har også lærlingekrav i deres udbud, men har endnu ingen eksempler på, at de er blevet brugt af udenlandske elever. De vil dog ikke udelukke, at det sker fremover, da kommunerne med stor sandsynlighed vil få behov for udenlandske firmaer på byggerierne af blandt andet letbaner og supersygehuse.

»Vi vil ikke kræve, at virksomhederne bruger danske lærlinge. Vi vil få behov for udenlandske leverandører i de kommende år, og så længe deres lærlinge arbejder på samme vilkår som de danske, har vi ingen problemer med det. Vi vil jo også gerne have, at danske praktikanter rejser ud,« siger byrådsmedlem Peter Rahbæk Juel (S), der som rådmand for beskæftigelse i den seneste valgperiode har arbejdet på at sikre lokal arbejdskraft på kommunens byggeprojekter.

Fagforeningen 3F, der har presset på for at få indført lærlingeklausuler i kommunerne, er godt klar over, at de ikke er en garanti for danske lærlingepladser. »Vi så helst, at pladserne gik til danske lærlinge. Det bliver vigtigt at kontrollere, at udenlandske lærlinge arbejder under samme vilkår som danske, og at de rent faktisk er under uddannelse og ikke bare er billig arbejdskraft, som vi har set det med landbrugspraktikanter. Hvis det er i orden, kan der selvfølgelig også være nogle positive effekter af, at vi får noget udveksling i faget,« siger formand for Byggegruppen, Kim Lind Larsen. Erhvervsskolernes forening, Danske Erhvervsskoler, er glade for, at kommunernes klausuler ikke udelukker udenlandske elever.

»Vi forsøger jo at få flere danske erhvervsskoleelver til at tage i praktik i udlandet, så det ville være noget hyklerisk, hvis vi modsatte os, at europæiske lærlinge kom til Danmark. Det er klart, at deres systemer er anderledes end vores, men sådan er spillereglerne jo i EU. Vi tror, at vi kan lære meget af hinanden,« siger direktør Lars Kunov.