EU-Parlamentet siger god for kvindekvoter i bestyrelser

40 procent af bestyrelsesposterne i de større private og børsnoterede offentlige virksomheder i Europa skal - hvis det står til Europa-Parlamentet - i 2020 besættes af kvinder.

Foto: Simon Knudsen. »Vi har simpelthen ikke råd til kun at rekruttere ledere fra den ene halvdel af befolkningen,« siger Britta Thomsen, MEP for Socialdemokraterne.
Læs mere
Fold sammen

EU er kommet et skridt nærmere at indføre kvoter for kvinder i bestyrelserne hos børsnoterede selskaber. Europa-Parlamentet har nemlig onsdag sagt ja til et nyt EU-direktiv, som ved gennemsigtige ansættelsesprocedurer skal sikre, at mindst 40 procent af bestyrelsesmedlemmerne inden for de kommende syv år er kvinder.

»Det er væsentligt for børsnoterede selskaber at udvikle sig og inkludere højt kvalificerede kvinder i deres beslutningsproces for at styrke konkurrenceevnen, men samtidig fuldt ud respektere EUs principper om værdier og lighed,« siger medordfører for forslaget Rodi Kratsa-Tsagaropoulou fra Europa-Parlamentets Udvalg for Kvinders Rettigheder på Europa-Parlamentets hjemmeside.

Bliver forslaget til virkelighed, forpligter EU-landene sig til at opstille mål om, at det underrepræsenterede køn skal fylde 40 procent af bestyrelsesposterne i virksomheder med mere end 250 ansatte og en omsætning på mere end 50 millioner euro årligt. Inden 2020 skal det være opfyldt for private selskaber, mens målet for børsnoterede offentlige virksomheder hedder 2018.

I alt ligger 5.000 virksomheder inden for reglerne, og i Danmark gælder det mere end 100. Men i det nuværende direktiv-forslag er der ingen sanktioner for de selskabet, som ikke når målet. De skal blot forklare hvorfor og informere de relevante nationale myndigheder om, hvordan målet i fremtiden kan opnås.

Men det er Europa-Parlamentet ikke helt tilfreds med, og derfor har medlemmerne foreslået, at hvis ikke direktivet overholdes, bør virksomheder kunne straffes med eksempelvis bøder.

For det danske parlamentsmedlem Britta Thomsen (S) giver det god mening at lovgive omkring kvoterne.

»Når kvinderne får de længste uddannelser, er det sund fornuft, at de skal have samme muligheder som mænd for at blive ledere. Vi har simpelthen ikke råd til kun at rekruttere ledere fra den ene halvdel af befolkningen,« siger hun i en skriftlig kommentar.

Udkastet til direktivet skal nu behandles af landenes regeringer i Ministerrådet, og derefter skal parlamentet og rådet forhandle om den endelige tekst.

I dag sidder kvinder på bare 17,6 procent af de menige bestyrelsesposter i EU største virksomheder.